Vastuullisuus


Vastuullinen Hartwall

 

Vastuullisesti kohti Suomen juhlavuotta

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta, ja me Hartwallilla voimme ylpeästi todeta olleemme mukana koko matkan. Olemme todistaneet suomalaisen juomakulttuurin kehittymistä yhä kohtuullisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Olisi hyvä, että tätä kehitystä tuettaisiin niin verotuksellisesti kuin asennemuutoksella yhteiskunnassakin.

Alkoholilain kokonaisuudistus vie ensi vuonna yhteiskuntaamme oikeanlaiseen, eurooppalaiseen suuntaan. Vielä tärkeämpää on kuitenkin muutos, joka on ollut havaittavissa ihmisten juomatottumuksissa. Tarjoamme tulevaisuudessakin suomalaisille kuluttajille vastuullisen ja monipuolisen valikoiman laadukkaita ja maukkaita juomatuotteita – niin alkoholittomia kuin alkoholillisia. Juomissa tärkein valintakriteeri on luonnollisesti maku, ja siksi tuotekehityksemme perustuu vastuullisuuden lisäksi kuluttajien tarpeiden ja asiakkaiden näkemysten jatkuvaan kuunteluun.

Muita liiketoiminnallemme olennaisia teemoja ovat muun muassa kotimainen lähijuoma ja -ruoka sekä työllistäminen, jonka kautta kasvatamme hyvinvointia Suomessa. Hankinnoissamme pyrimme hyödyntämään kotimaisia raaka-aineita, ja osuutemme panimoalan kokonaistyöllistävyydestä on merkittävä. Vastuullisuus on ja säilyy Hartwallin agendalla korkealla myös jatkossa. Olemme vahvasti mukana muun muassa Panimoliiton kohtuullisesti.fi -sivuston kehittämisessä ja jatkamme työtä Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeessa. Edellytämme vastuullisuutta myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

Vaikka juomakulttuurimme monipuolistuminen ja eurooppalaistuminen ovat ainoastaan hyviä asioita, olisi hienoa, jos skoolaisimme yhdessä Suomen satavuotiaaksi suomalaisella oluella.

Pekka Lindroos
Johtaja, HR- ja lakiasiat sekä yhteiskuntasuhteet

————————————————

Noudatamme tuotanto- ja toimitusketjussa ISO 9001, ISO 14001, FSSC2200 ja OHSAS 18001 –standardeja ja niiden mukaista toimintapolitiikkaa, joka koskee koko yrityksen kaikkia toimintoja.


Toimintapolitiikka

Sitoudumme kehittämään jatkuvasti toimintaamme niin turvallisuuden, terveyden, laadun, elintarviketurvallisuuden kuin ympäristön näkökulmasta tukemalla yhteistyötä ja avointa viestintää sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Toimimme lainmukaisesti ja konsernimme vaatimuksia noudattaen.

Jokainen meistä on vastuussa työyhteisömme turvallisuudesta, terveydestä, laadusta, elintarviketurvallisuudesta ja ympäristöstä.

Arvioimme toimintamme riskit ja toimimme sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ehkäistäksemme tapaturmat ja vahingot.

Laatu ohjaa toimintaamme.

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia.


Turvallisuus & Terveys

  • Turvallisuus ja terveys on tärkein prioriteettimme
  • Haluamme, että Hartwall on turvallinen paikka työskennellä. Lähtökohtamme on, että jokainen työntekijämme ja yhteistyökumppanimme voi palata työpäivän jälkeen kotiin terveenä. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa eikä lainkaan työperäisiä sairauksia.
  • Sitoudumme työskentelemään vastuullisen ja myönteisen juomakulttuurin edistämiseksi sekä omassa toiminnassamme että yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Laatu

  • Toimimme laatujärjestelmämme prosessien ja standardien mukaisesti.
  • Tuotamme ja toimitamme laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat tai ylittävät kaikki niille asetetut laatuvaatimukset.

 

Elintarviketurvallisuus

  • Noudatamme elintarviketurvallisuusjärjestelmämme vaatimuksia varmistaaksemme, että tuotamme ja toimitamme turvallisia ja virheettömiä tuotteita.

 

Ympäristö

  • Kunnioitamme ympäristöä kaikessa toiminnassamme.
  • Sitoudumme pienentämään ympäristövaikutuksiamme vähentämällä energiankulutustamme sekä käyttämiemme materiaalien määrää.

________________________________

Tomas Lindfors

Tuotantojohtaja


Hartwall osana yhteiskuntaa

Hartwall kantaa vastuunsa yrityskansalaisena ja investoi aktiivisesti yhteiskunnallisesti tärkeisiin ja merkittäviin hankkeisiin. Talouden osalta vaikutamme toimintaympäristöömme työllistämällä suoraan ja epäsuorasti sekä maksamalla veroja. Raaka-aineet pyrimme hankkimaan paikallisilta toimijoilta ja olemaan myös näin mukana yhteiskuntamme jatkuvassa kehittämisessä.

Hartwallin toiminnan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida useilla mittareilla. Vuonna 2015 maksoimme veroja 355 miljoonaa euroa (2014: 341 miljoonaa). Perittyjen ennakonpidätysten määrä oli 12,0 miljoonaa euroa (2014: 11,4 miljoonaa) ja kierrätysmaksujen 6,96 miljoonaa euroa. Yhteiskunnalliset vaikutuksemme näkyvät myös laajemmin työntekijöidemme maksamien verojen kautta: vuonna 2015 työllistimme keskimäärin 669 henkilöä ja maksoimme palkkoja sivukuluineen yhteensä 38,8 miljoonaa euroa.
Hartwall_kuvitukset_verot

 

PANIMOTEOLLISUUDEN EPÄSUORA KOKONAISTYÖLLISTÄVYYS SUOMESSA 26 000 TYÖNTEKIJÄÄ

Panimoala on jalostusarvoltaan Suomen neljänneksi suurin elintarviketeollisuuden ala, ja se työllistää Panimoliiton tietojen mukaan suoraan noin 2 000 suomalaista. Panimoalan kokonaistyöllistävyys on 26 000 työntekijää, josta Hartwallin osuus on merkittävä; työllistämme suoraan ja alihankintaketjun välityksellä heistä noin kolmanneksen.
Hartwall_kuvitukset3_työllistäminen

 

Hartwall on merkittävä kesätyöpaikkojen tarjoaja erityisesti Lahden seudulla. Hartwallilla työskenteli kesällä 2015 yhteensä 122 kesätyöntekijää, joista valtaosa työskenteli Lahdessa tuotanto-toimitusketjun tehtävissä tuotannossa ja sisälogistiikassa. Vuonna 2015 olimme jo neljättä kertaa mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Osallistumalla kampanjaan haluamme osoittaa nuorten merkityksen Hartwallille ja sitoutumisemme vastuullisen kesätyön periaatteisiin, kuten perehdytykseen ja ohjaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen.

Hartwall_kuvitukset4_kesätyö

 

Hartwall tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Tarjosimme vuoden 2015 aikana useita työharjoittelumahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille hallinnossa, myynnissä, markkinoinnissa, viestinnässä ja Hartwa-Tradessa.

KOTIMAISET HANKINNAT TOIMINNAN YTIMESSÄ

Laatu ja saatavuus ovat keskeisessä asemassa hankinnoissamme, ja valtaosa Hartwallin käyttämistä raaka-aineista on peräisin paikallisilta toimijoilta. Arvioimme laatua säännöllisesti niin omissa toiminnoissamme kuin alihankkijoidemme osalta ja olemme onnistuneet pitämään laatutasomme jatkuvasti kiitettävällä tasolla. Tärkeimmistä raaka-aineistamme vesi, sokeri, ohra sekä hiilidioksidi ovat pääosin kotimaisia. Lisäksi 90 prosenttia oluen valmistuksen keskeisimmän raaka-aineen, maltaan, valmistukseen käytetystä ohrasta on viljelty 100 kilometrin säteellä Lahden panimosta, ja pienen osan saamme Suomesta länsirannikolta. Mallastus tapahtuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Lahden tuotantolaitoksesta. Kaikki kotimainen mallas tehdään siis Lahdessa suomalaisesta mallasohrasta. Ainoastaan Heinekenin valmistukseen käytetty mallas on ulkomaalaista.

Viestimme kotimaisuuden merkityksestä koko tuotantoketjussa, ohrasta olueksi, yhdessä muun muassa Panimoliiton kanssa. Lisäksi mallasohran toimittajamme Viking Malt on sitoutunut edistämään kotimaisen mallasohran viljelyä vapaaehtoisella sitoumuksella Baltic Sea Action Groupille (BSAG). Hartwallin osuus Suomessa viljellystä mallastetusta mallasohrasta on yli 20 prosenttia.

Aromi- ja makupuolella hyödynnämme eurooppalaisia toimijoita, sillä kyseinen teollisuudenala vaatii vahvaa erikoistumista, jollaista Suomesta ei tällä hetkellä löydy. Sen sijaan pakkausmateriaaleissa kotimaisia hankintoja vahvistettiin vuonna 2013 siirtämällä osa tölkkien toimituksista Englannista Suomeen. Vuoden 2015 jälkeen jo peräti 98 prosenttia tölkeistä tuotetaan kotimaassa.
Hartwall_kuvitukset6_tölkit

 

HARTWALLIN YHTEISKUNTAVASTUUHANKKEET

Pyrimme sijoittamaan osan tuotoistamme yhteiskuntaa tukeviin hankkeisiin. Vuonna 2015 jatkoimme arvokkaaksi katsomaamme työtä Uusi Lastensairaala 2017 -projektissa, jonka perustajalahjoittajaksi olemme lähteneet miljoonan euron panostuksella.
Hartwall_kuvitukset2_lastensairaala

 

Yksi pitkäaikaisimmista yhteiskuntavastuuhankkeistamme on ollut yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa, joka on jatkunut jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Jatkamme pääyhteistyökumppanina myös vuonna 2016. Yhteistyöllä mahdollistetaan muun muassa kaiken ikäisten ja tasoisten jääkiekkoilijoiden harrastustoimintaa.


Vihreä liiketoimintamme

Hartwall pyrkii jatkuvasti pienentämään ympäristövaikutuksiaan tehostamalla jakelukanaviaan ja kehittämällä yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja pakkauksia. Hiilidioksidipäästöjen mittaaminen on tärkeä tapa arvioida kehitystämme. Päästöjen pienentäminen vaatii läheistä yhteistyötä alihankkijoiden, logististen kumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa. Tuotekehityksellä pyrimme myös vähentämään käytettävän materiaalin määrää sekä hyödyntämään kierrätettäviä materiaaleja tehokkaasti.

TEHOKKAAT JAKELUKANAVAT

Hartwall pyrkii vähentämään CO2-päästöjään tehostamalla tavarantoimitustaan. Syksyllä 2015 uusimme kuljetussuunnitteluohjelmamme, ja tehostimme jakelua entisestään optimoimalla autojen täyttöasteita sekä jakelureittejä. Kaluston määrää ja soveltuvuutta tarkastelemme jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Vuoden aikana olemme lisäksi saattaneet loppuun vuonna 2013 alkaneen terminaalien ja kuormanvaihtopisteiden muutostyöt, minkä seurauksena myös ne vastaavat nykyisiä tarpeitamme sijainnin ja tilojen osalta. Toimenpiteiden ansiosta toimitusreittimme lyhentyivät edellisvuodesta 9,19 miljoonaan kilometriin (2014: 9,73 miljoonaa kilometriä).

Yhdistämällä panimoiden välillä kulkevia materiaalivirtoja pitkillä matkoilla saamme pienennettyä kokonaishiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2015 tuotteiden ja päällysteiden kuljetuksesta vapautui yhteensä 9 680 tonnia (2014: 9 965 tonnia) hiilidioksidia, joka on noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS PAKKAUSKEHITYKSEN YTIMESSÄ

Pakkausten ja pakkausmenetelmien kehittäminen on merkittävä tekijä Hartwallin ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Vuonna 2015 Hartwall tuotti markkinoille noin 8 miljoonaa muovipulloa, joissa käytettiin yhtenä raaka-aineena kierrätysmuovia.
Hartwall_kuvitukset14_kierrätysmuovipullo

 

Hartwallin tavoitteena on jatkuvasti kehittää pakkauksiensa ympäristöystävällisyyttä. Vuonna 2015 toteutimme yhteensä 14 pakkaussuunnitteluun keskittyvää projektia, joissa yhtenä tarkoituksena oli parantaa pakkausten ympäristöystävällisyyttä. Esimerkiksi keventämällä uusia Upcider-pulloja (-2 g/pullo) onnistumme vähentämään PET-materiaalien kulutusta 19 000 kg. Vastaavasti Aura-pullojen keventämisellä (-25 g/pullo) saavutimme 25 000 kg vähennyksen lasin kulutuksessa. Lisätessämme tyhjien tölkkien määrää yhdellä kerroksella jokaista meille toimitettua tölkkilavaa kohden saavutamme huomattavia säästöjä logistiikkakustannuksissa.
Hartwall_kuvitukset7_aura pakkauslasi

 

Vaikka projektien lähtökohtana on kustannustehokkuuden lisääminen, paremmalla pakkaussuunnittelulla pystymme myös muuan muassa vähentämään käytettäviä materiaaleja sekä jätteitä. Vuonna 2015 Hartwallin kokonaisjätemäärä tuotantomäärään suhteutettuna kasvoi hieman edellisvuoteen nähden. Muutos johtuu oluentuotannon suhteellisen osuuden kasvusta vuoden 2015 aikana: kun olutta pannaan enemmän, myös oluen sivutuotteita mäskiä, rehuhiivaa ja kierrätyspiimaata syntyy enemmän. Näin ollen myös hyötykäytettyjen sivutuotteiden määrä kasvaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuina ja laskennallisesti ne sisällytetään kokonaisjätemäärään.

EKOLOGISTA HANATEKNOLOGIAA

Vuonna 2015 jatkoimme vihreää hanateknologiaa hyödyntävien David-hanojen markkinointia: Hanoja oli vuoden loppuun mennessä käytössä jo lähes 1 200 kappaletta, ja tavoitteenamme on asentaa jälleen 200 lisää vuoden 2016 aikana. Innovatiivisen teknologiansa ansiosta David-hanat kuluttavat 60 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteinen hanateknologia ja niiden pesutarve on lähes olematon.

IT-PROSESSIT

Hartwall kehittää systemaattisesti IT-prosessiensa ympäristöystävällisyyttä. Käytössämme on virtuaalikokoustamisen työkalu, joka mahdollistaa kokouksiin osallistumisen henkilökohtaisten Skype-kuulokkeiden avulla omalta työpisteeltä tai vaikka kotoa. Työkalu vähentää matkustamisen tarvetta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Tanskalainen Royal Unibrew osti Hartwallin heinäkuussa 2013, ja uuden emoyhtiön myötä maiden välille muodostettiin jaettu IT-osasto. Yhteisten toimintamallien sopiminen ja ohjelmistojen yhtenäistäminen ovat tehostaneet toimintaa ja lisänneet läheistä yhteistyötä tanskalaisten kanssa.

ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS

Pyrimme vähentämään energiankulutustamme ja suosimaan uusiutuvia energiamuotoja. Lahden tuotantolaitoksellamme on tehty pitkäjänteistä ja systemaattista työtä energiatehokkuuden kehittämiseksi tuotantoprosesseissa ja tilojen käytössä jo laitoksen avaamisesta vuodesta 2003 alkaen. Olemme esimerkiksi korvanneet Lahden panimon pakkausosaston loisteputkilamppuja viisi kertaa tehokkaammilla LED-valoilla ja vaihtaneet oluen suodatusjärjestelmämme energiatehokkaampaan membraani-suodatinteknologiaan. Lisäksi pullojen muotoiluun käytettävät kiertouunit korvattiin vuonna 2015 energiatehokkaammilla uuneilla. Uuden teknologian ansioista myös tynnyrintäyttölinjastomme kuluttaa nyt 30 prosenttia vähemmän höyryä. Karijoen lähdevesipullottamoon taas asennettiin vuonna 2015 lämmön talteenottojärjestelmä, jonka avulla laitosta voidaan lämmittää sen toiminnasta syntyvän hukkalämmön avulla. Hartwall jatkoi vuoden aikana myös CIP-kiertopesuprosessien optimointia veden kulutuksen vähentämiseksi.

Asetamme energiankulutukselle joka vuosi kunnianhimoiset tavoitteet. Vuonna 2015 saimme pienennettyä Lahden panimon lämpöenergiankulutustamme vuoden 2014 57,3 MJ/hl:sta 52,57MJ/hl:aan, ja saavutimme siten 58,8 MJ/hl:n tavoitteemme. Sähkönkulutuksessa emme saavuttaneet asettamaamme 10,71 kWh/hl:n tavoitetta, mutta kokonaiskulutuksemme oli kuitenkin 10,91 kWh/hl ja laski näin ollen vuodesta 2014 (11,41 kWh/hl). Vedenkulutusta saimme vähennettyä jälleen edellisvuoden 3,10 hl/hl:sta 3,07 hl/hl:aan saavuttaen näin asettamamme 3,13 hl/hl:n tavoitteen.
Hartwall_kuvitukset8_vedenkulutus

 

CO2-PÄÄSTÖT JA TALTEENOTTO

Tuotannon osalta valtaosa Hartwallin CO2-päästöistä syntyy höyryn- ja lämmöntuotannosta. Tämä energia tuotetaan maakaasulla ja biokaasulla, joka kattaa noin viidenneksen kokonaisenergiasta. Hartwall pystyy vaikuttamaan omaan päästömääräänsä optimoimalla käyttämänsä lämpömäärän tuotantomääriinsä. Tuotannon volyymin pienentyminen johtaa myös pienempään tuotantoprosessin lämpöhyötysuhteeseen.

Kaikki Hartwallin juomat sisältävät hiilidioksidia, josta puolet saadaan Hartwallin omasta tuotannosta ja loput ostetaan. Oma CO2-tuotanto perustuu oluen käymisprosessissa syntyvään hiilidioksidiin, joka otetaan talteen, nesteytetään, puhdistetaan ja palautetaan tuotantoprosessiin.
Hartwall_kuvitukset10_hiilidioksidi

 

KIERRÄTYS

Kierrätys on Hartwallille merkittävä tekijä, johon halutaan panostaa. Vuonna 2015 kaatopaikkajätteen määrä nousi 0,04 kg/hl:aan (2014: 0,017 kg/hl). Huomattava muutos suhteessa edellisvuoteen johtuu lietekaivojen lietteiden ottamisesta osaksi kaatopaikkajätelukua. Näin ollen luvun sisältö ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2014 kanssa. Varmistaaksemme jätteiden tehokkaan kierrätyksen, järjestämme uusille työntekijöillemme koulutusta aiheesta. Vuonna 2015 tavoitteenamme on vähentää jätteiden määrää entisestään

Tölkkien ja pullojen kierrättäminen on Suomessa erinomaisella tasolla, sillä suomalaiset palauttavat pantillisia juomapakkauksia eniten maailmassa. Esimerkiksi tölkkejä palautetaan keskimäärin 40 kappaletta joka sekunti. Vuodessa se tekee noin 1,2 miljardia palautettua tölkkiä. Vuonna 2015 pantillisten juomatölkkien palautusaste oli 95 prosenttia, muovipullojen palautusaste 93 prosenttia ja kierrätyslasipullon palautusaste oli 89 prosenttia. Suomen palautuspakkaus Oy, PALPA, vastaa pantillisten juomapakkausten kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa. Hartwall on yksi vuonna 1996 perustetun yrityksen perustajajäsenistä ja omistajista sekä yhteistyökumppani PALPA:n päivittäisessä toiminnassa.
Hartwall_kuvitukset11_tlk palautus

 


Ihmiset toiminnan keskiössä

Sosiaalinen vastuumme kattaa paitsi koko henkilöstömme myös kuluttajat ja alihankintaverkostomme. Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja varmistamme, että johtamistaidot ovat organisaatiossamme korkealla tasolla. Kuluttajille tarjoamme laadukkaita, vastuullisia tuotteita pyrkien samalla ehkäisemään alkoholin väärinkäytöstä aiheutuvia haittoja. Pidämme aktiivisesti yhteyttä kuluttajiin ja kuluttajapalvelumme on nykyisin tavoitettavissa myös Facebookissa.

JOHTAMISEN JA JOHTAMISTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Hartwallin tärkeimpiä työhyvinvoinnin osa-alueita on esimiestyön kehittäminen. Kaikille toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille tehdään vuosittain henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, joiden painopiste on työssäoppimisessa.

Hartwallilla toteutettiin vuonna 2015 laaja henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn avulla saadaan konkreettista tietoa siitä, mitkä asiat ovat työyhteisössämme hyvin ja mitä asioita tulee vielä kehittää. Hartwallin henkilöstökyselyn vastausprosentti yhtiötasolla oli tyydyttävä 71 prosenttia ja erinomainen kaupallisissa toiminnoissa (95 %) sekä hallinnossa (98 %). Henkilöstökyselyn tulosten perusteella esimiestyö Hartwallilla koetaan valtaosin positiivisena ja työtehtävät kiinnostavina ja vaihtelevina. Kyselyn perustella valtaosa vastanneista haluaa työskennellä Hartwallin palveluksessa myös tulevaisuudessa.

Henkilöstökyselyn tulosten pohjalta Hartwallilla laadittiin yhteensä 27 tiimi- ja osastokohtaista toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2015–2016. Esimiesten vastuulla on seurata aktiivisesti toimenpiteiden edistymistä tiimipalaverien yhteydessä. Parannettavia asioita löytyi kokouskulttuurin- ja käytäntöjen uudistamisessa ja tehostamisessa, onnistumisten ja positiivisten asioiden aktiivisessa esilletuomisessa, toimintojen välisessä yhteistyössä sekä työn sujuvuuden ja resursoinnin kehittämisessä.

Vuonna 2014 lanseerattu henkilötietojen itsepalveluportaali Pore, jonka kautta jokainen hartwallilainen voi tarkastella omia työsuhdetietojaan ja päivittää niitä, on parantanut tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Hartwall alkoi helmikuussa 2016 käyttää Royal Unibrew -konsernin SAP-järjestelmää, minkä seurauksena koko konsernissa on nyt yksi yhteinen järjestelmä.

OneSAP-projekti oli yksi mittavimmista hankkeista Hartwallin historiassa.

Käyttöönottoa edelsi mittava työ, josta merkittävä osa tehtiin vuoden 2015 aikana.

OneSAP-toimintajärjestelmän yhtenäistämisen johdosta koko konsernissa on jatkossa yhteiset standardisoidut prosessit, yksi tapa mitata, yhteinen alusta tuleville investoinneille ja tiiviimpi yhteistyö liiketoiminnan sekä IT:n kesken.

OneSap-projekti työllisti yli 100 ihmistä Hartwallilta, Royal Unibrew’sta ja ulkopuolisista yrityksistä. Projektilaiset työskentelivät kahdessa maassa, parillisina viikkoina Suomessa ja parittomina Tanskassa.

OneSAP-projektiin sisältyi muun muassa 70 sprinttiä, joissa Hartwallin toimintoja rakennettiin Royal Unibrew’n SAP-järjestelmään. OneSAP-koulutustilaisuuksia järjestettiin yli 100. OneSAP-koulutuksissa oli mukana noin 30 kouluttajaa Hartwallilta ja Royal Unibrew -konsernista.

OneSAP-järjestelmän myötä vaihdettiin noin 2000 asiakasnumeroa. Logistiikassa uusittiin käsipäätteet noin 150 autoon.
Hartwall_kuvitukset15_onesap käsipäätteet

 

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Vuonna 2015 järjestimme ja toteutimme useita koulutuksia eri puolilla organisaatiota. Koulutimme henkilöstöämme esimerkiksi asiakastyöhön sekä tehtäväkohtaisiin taitoihin liittyvissä asioissa. Tarjolla oli myös laaja kattaus turvallisuusaiheisia koulutuksia.

Maaliskuussa 2014 käynnistynyt myynnin ammattitutkintoon tähdännyt 1,5 vuoden kestoinen Asiakaslähtöinen ote myyntityössä -koulutusohjelma jatkui vuonna 2015. Koulutuksen tavoitteena on lisätä erityisesti kenttämyynnin sekä myynnin tuen myynnillisiä valmiuksia, myynti- ja neuvottelutaitoja sekä kokonaisvaltaista kaupallista myyntiosaamista. Kaikki opiskelijaryhmään valitut 14 osallistujaa kauppa- ja ravintolakanavan kenttämyynnistä saivat tutkintonsa suoritettua suunnitellun aikataulun mukaisesti. Ohjelma sai jatkoa, ja seuraava myynnin ammattitutkinnon ryhmä käynnistyi alkuvuodesta 2016.

Vuonna 2014 uudistettu työntekijöiden suoritusjohtamisprosessi näkyi arjessa myös vuonna 2015. Vaikka työtehtävistä, osaamisesta ja tavoitteista on keskusteltu aiemminkin, varmistetaan nyt kaikkien henkilöiden säännöllinen osallistuminen kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla. Keskustelut edesauttavat myös yhteisten tavoitteiden kommunikointia ja sitoutumista. Jokaisesta työntekijästä tehdään arviointi, joka vaikuttaa osaltaan henkilökohtaiseen tuntipalkkaan. Henkilöstön keskuudessa arviointi ja se, millä osa-alueella on vielä parannettavaa ja mikä osa-alue on jo hyvällä tasolla, on herättänyt suurta kiinnostusta. Uudistettu suoritusjohtamisprosessi näkyy myös aiempaa laaja-alaisemmin toimivana työnkiertona Lahden tuotantolaitoksessa.

TYÖTURVALLISUUS

Hartwallilla työturvallisuusasioiden kehittäminen nähdään pitkänä prosessina. Pääasiallisena tavoitteenamme on, että työturvallisuus on osa kaikkea tekemistämme. Tuotanto- ja toimitusketjumme on sertifioitu OHSAS 18001 työterveys- ja turvallisuussertifikaatilla.

Vuonna 2015 jatkoimme tuotannossa turvatuokioiden tekemistä eli systemaattista turvallisiin toimintatapoihin liittyvää havainnointia ja turvallisuuskeskustelua (DuPontin STOP-auditointi). Lisäksi kehitimme henkilöstömme työmatkojen ja vapaa-ajan turvallisuutta turvallisuusnäkökohdista tiedottamalla ja viestintäkampanjoiden avulla. Vuoden 2015 aikana otimme myös käyttöön pakollisen liikenneturvallisuuden ja ennakoivan ajon koulutuksen uusien leasing-autojen hankkimisen yhteydessä.

Turvallisuus- ja terveysasioiden kehittämistoimenpiteistä huolimatta tapaturmataajuus ja sairauspoissaoloprosentti ovat aiemmista vuosista poiketen hiukan kasvaneet vuoden 2015 aikana, minkä seurauksena ne ovat lähellä vuoden 2013 tasoa. Hartwallilla sattui vuoden 2015 aikana 13,7 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (2014: 9,9) eli 2,9 tapausta per sata työntekijää. Työtapaturmien aiheuttamien työkyvyttömyyspäivien lukumäärä jaettuna työtunneilla oli vuonna 2015 taas 3,2 prosenttia (2014: 2,8 %).

Tavoitteenamme on vähentää tapaturmataajuutta ja -vakavuutta vuonna 2016 vähintään 10 % vuoteen 2014 nähden. Päämääränä on nolla tapaturmaa. Työmatkojen ja vapaa-ajan turvallisuutta kehitämme viestintäkampanjoin ja henkilöstölle tietoa jakamalla. Tuotannossa jatkamme turvatuokioita (DuPont STOP-auditointi) edistääksemme turvallisuuskulttuuria ja lisätäksemme turvallisuustietoutta. Lisäksi parannamme työsuojelun yhteistoimintaa osallistamalla alueiden työsuojelun yhteistoimintahenkilöt työturvallisuuden kehittämiseen alueillaan.

TYÖHYVINVOINTI

Hartwall on ollut kokonaan savuton työpaikka 1.4.2015 alkaen. Muutos savuttomaksi Hartwalliksi eteni suunnitelmien mukaan. Tupakkatuotteiden käyttö on sallittua kaikilla toimipaikoilla ainoastaan käyttämiemme kiinteistöjen alueiden ulkopuolella. Vastuullisen ja positiivisen juomakulttuurin edistämiseksi, Hartwallin päihdeohjelman mukaisesti Hartwallilla on koulutettu vuoden 2015 aikana päihdetukihenkilöitä päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja havaitsemiseen sekä varhaisen tuen hankkimiseen.
Hartwall_kuvitukset12_savuton hartwall

 

Hartwall on turvallinen työpaikka, joka tarjoaa kattavaa tukea työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi myös laajojen ja räätälöityjen työterveyspalveluiden kautta. Useampi hartwallilainen on myös hyödyntänyt Hartwallin tarjoamaa tukea tupakkatuotteiden käytön lopettamiseksi.

Vuoden 2016 fokusalueiksi henkilöstöjohtamisessa on henkilöstökyselyn perusteella valittu muutosjohtaminen (esim OneSAP), työhyvinvointi sekä esimiestyön kehittäminen ja tukeminen.

TUEMME VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

Suomalaisten juomatottumukset ovat murroksessa. Tällä hetkellä kaivataan makuelämyksiä myös tilanteissa, joissa ei haluta tai voida nauttia alkoholia. Alkoholijuomia valmistavana yrityksenä olemme sitoutuneet tukemaan vastuullista kuluttamista haluten samalla vastata näihin kulutustottumusten muutoksiin.

Olutkulttuurin kehittyessä ja monipuolistuessa palautimme Hartwall Classic 1836® -olutsarjan takaisin suomalaisten nautittavaksi kolmen erikoisoluen voimin. Laadukkaista baltialaisista pintahiivaoluista inspiraationsa saaneeseen sarjaan kuuluvat vaalea Pale Ale, tummempi Brown Ale sekä vehnäinen Wheat Ale.

Vuonna 2015 jatkoimme työtä matala-alkoholillisten tuotteiden parissa tarjotaksemme kuluttajille entistä laajemman valikoiman vaihtoehtoja. Muun muassa aitoon gin- ja vodka-pohjaan valmistetut juomasekoitukset Original 2,6 % gin-grapefruit ja vodka-lime vastasivat matala-alkoholillisten juomien kysynnän kasvuun.

Suomalaisten muuttuneita makumieltymyksiä palveli maaliskuun 2015 lopulla kauppoihin ja ravintoloihin saapunut Royal Cargo®. Sen myötä Suomessa esiteltiin täysin uudenlainen juoma, joka yhdisti oluen ja omenasiiderin. 4,2-prosenttinen Royal Cargo on hieman matala-alkoholisempi kuin oluet ja siiderit tyypillisesti. Innovatiivinen uutuus tutustutti suomalaiset täysin uudenlaiseen juomatyyppiin, ”beer mixeihin”.

 

Sokerittomia, virkistäviä ja kohtuullisia vaihtoehtoja

Hyvinvointi- ja terveystrendien vahvistuessa vuonna 2015 suomalaisten rakastamaan Hartwall Jaffa -virvoitusjuomaperheeseen lisättiin Hartwall Jaffa Verigreippi Light, joka tarjosi raikkaan makuvaihtoehdon erityisesti keveyttä etsiville.

Sokeroimaton Hartwall Jaffa Verigreippi Light oli toivottu sitrusmaku ja kolmeen vuoteen ensimmäinen Hartwall Jaffan light-uutuus. Kaikkien Hartwall Jaffa -tuotteiden tapaan myös Verigreippi Light sai makunsa aidosta hedelmästä.

Suomen markkinoille keväällä 2014 tullut Pepsi NEXT -pakkaus uudistui tammikuussa 2015 saaden uuden vihreän ilmeen. Pepsi NEXT:issä on 30 prosenttia vähemmän sokeria ja sen makeutus on peräisin steviakasvista.

Maaliskuussa 2015 kauppoihin saapuivat myös Novelle Vire -juomat, jotka vastasivat suomalaisten kasvaneeseen kiinnostukseen luonnollisuutta, terveyttä ja hyvinvointia kohtaan. Virkistävää juomavaihtoehtoa on kaivattu nautittavaksi väsymyksen ja energiapuutteen yllättäessä erityisesti iltapäivisin.

Novelle Vire -juomien piristävä vaikutus on peräisin vihreistä, paahtamattomista kahvipavuista saatavasta luontaisesta kofeiinista. Yhdessä puolen litran Hartwall Novelle Vire -pullossa kofeiinia on kahvikupillista vastaava määrä (16 mg/100 ml). Juomamakuja on kaksi: tee-inkivääri ja tee-sitrus.

Hartwall toi markkinoille myös kuluttajien toiveita vastaavia kausituotteita, kuten koko perheelle sopivan Pommac Rosé -juhlajuoman kesällä 2015, Lapin luonnosta inspiraationsa saavan Napapiirin Jaffa -kausimaun syksyllä sekä joulupöydän kestosuosikin Hartwall Jaffa Jouluomena -virvoitusjuoman.

Vastuullisen kuluttamisen tukeminen näkyy Hartwallilla myös palvelun tärkeytenä sekä laadun korostamisena määrän sijaan. Välittääksemme tätä viestiä myös kuluttajille kaikista myymistämme alkoholituotteista löytyy jatkossa kohtuullisesti.fi-logo. Olemme myös vahvasti mukana Panimoliiton kohtuullisesti.fi-sivuston kehitystyössä. Sivustolta kuluttajat löytävät tietoa vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja kohtuullisuuden eduista.

Vuonna 2012 lanseeraamamme ympäristöystävälliset David-hanat ovat vastuullisempi vaihtoehto: tarjoilussa suositaan 0,25-litran laseja, mikä ohjaa kulutusta laatuun määrän sijaan. Myöskään hävikkiä ei pääse niillä syntymään.


Caset vastuullisuudesta

Case: Energiansäästöprojekti

lahti_lapin_kulta_linja_ja_pyora_5

Oikeanlainen valaistus näkyy energiankulutuksessa

Hartwall edisti edellisenä vuonna aloitettua energiansäästöohjelmaa määrätietoisesti. Muun muassa korvaamalla vanhentunutta valaistusta led-valoilla on säästetty merkittäviä määriä energiaa.

Vuonna 2014 aloitettu kaksivuotinen energiansäästöohjelma tuotti konkreettisia tuloksia toimitiloissamme. 3300 valaisinta on tällä hetkellä korvattu led-valoilla, ja niiden kattama pinta-ala on yhteensä 64 000 neliömetriä. Tämä vastaa noin 9–10 jalkapallokenttää. Ledeillä voidaan säästää,  sillä ne käyttävät jopa viisi kertaa vähemmän valaistukseen kuluvasta energiasta. Ja jos tilan käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäisestä, säästö voi olla jopa kahdeksan-yhdeksän kertainen.

Toimitiloissamme on valtavasti potentiaalia energiasäästöille, sillä monessa tapauksessa riittävä valaistus on välttämätöntä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Esimerkiksi Lahden panimomme on yksi Suomen suurimmista kiinteistöistä sen pinta-alan vastatessa noin 5–6 eduskuntataloa. Tällaisissa tiloissa valot saattavat olla vuosittain päällä 5 000–6 000 tuntia. Alueilla, joissa jatkuva valaistus ei ole niin tärkeää käytetään liiketunnistimia valaistuksen optimoimiseksi.

Case: Festivaaliyhteistyö

hartwall_point_sideways_-novelle

Vastuullista juomakulttuuria festivaalikesässä

Hartwallin tavoitteena on, että vastuullinen juomakulttuuri korostuu suomalaisilla musiikkifestivaaleilla. Yhteistyökumppanuuteen helsinkiläisen Flow-festivaalin kanssa kuului sekä elämyksellisiä tiloja että alkoholitonta juomatarjontaa yhdessä hyvän ruoan kanssa.

Hartwallin brändi ja tuotteet näkyvät vuosittain useilla suomalaisilla kesäfestivaaleilla, sillä festivaalit tarjoavat hyvän mahdollisuuden tavoittaa kerralla suuren määrän nuoria aikuisia. Vastuullisen juomakulttuurin edistämisellä on keskeinen rooli näissä kumppanuuksissa, ja pyrimme siihen tarjoamalla sekä elämyksellisempiä anniskelualueita että vaihtoehtoja alkoholijuomille.

Flow-festivaaleilla saatiin nauttia Novellen ruokapisteestä, jonka lisäksi Lapin Kulta toimi tapahtuman pääsponsorina. Novellen mukanaolo Helsingin keskeisiin vetonauloihin kuuluvassa tapahtumassa keräsi runsaasti kiitosta ja korosti Hartwallille tärkeää näkökulmaa: ruoan ja juoman liittoa.

Vuonna 2016 jatkoimme  hyväksi koetulla linjalla. Olimme yksi yhteistyökumppaneista Flow-festivaalin uudella Lapin Kulta Red Arenalla. Panostimme parhaimmillaan 15 000 ihmistä palvelevan teltan elämyksellisyyteen kahdella valoinstallaatiobaarilla. Lisäksi Flow-yleisö sai nauttia Novelle Plus mocktail-baarista. Erilaisia mielentiloja varten suunnitellut alkoholittomat cocktailit ovat tarjolla festivaalikansalle myös Helsingin Sideways-festivaalilla sekä H2Ö-festivaalilla Turussa.

 

Case: Suodatusjärjestelmä

070

Uusittu oluen suodatuslaitteisto tuo monia etuja

Hartwallin Lahden panimo otti vuoden 2015 loppupuolella käyttöön uuden oluen suodatusjärjestelmän. Membraani-suodatuspatruunoihin siirtymisestä seurasi useita ympäristöön, laatuun ja tehokkuuteen liittyviä etuja verrattuna aikaisemmin käytössä olleeseen piimaasuodatukseen.

Hartwall Lahden päivitetyn, modernin membraani-tekniikan avulla oluen suodatusprosessista tulee energia- ja kustannustehokkaampi: veden käyttö vähenee, tuotehävikki on pienempi ja jätekustannukset minimoituvat. Tämän lisäksi uuden järjestelmän käytettävyys on parempi, siitä saatava lopputuote on tasalaatuisempi ja mikrobiologinen puhtauden hallinta paranee.

Membraani-tekniikka parantaa merkittävästi tuotannon kokonaistehokkuutta ja turvallisuutta, sillä aikaisemmin käytetystä piimaasuodatuksesta syntyi runsaasti käsittelyä vaativaa jätettä ja siihen liittyi lisäksi väärin käytettynä terveysriskejä. Kehittyneen tekniikan myötä täytämme myös valmistamiemme lisenssioluiden, Heinekenin ja Fostersin, vaatimukset entistä paremmin.

 

Case:Kuluttajatutkimukset

tuotekehitys_-heidi_riitta

Suomalaiset tuotekehityksemme suunnannäyttäjinä

Erityisesti terveellisyys ja kotimaisuus kiinnostavat kuluttajiamme jatkuvasti enemmän, tämä nousee selkeästi esiin erilaisissa kuluttajatutkimuksissa. Hyödynnämme kuluttajaymmärrystä ja tutkimustietoa uusien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla täyttävät kuluttajien ja asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset.

Pyrimme tekemään tuotteita, joita suomalaiset kuluttajat kaipaavat ja arvostavat, ja siksi heillä on keskeinen rooli tuotekehitys- ja innovaatiotyössämme. Keskustelua kuluttajien kanssa käydään Hartwallin kattavissa kuluttajatutkimuksissa, joissa hyvinvointi sekä terveys nousevat toistuvasti aiheina esiin. Tutkimuksista saatua ymmärrystä tehostetaan ottamalla kuluttajat mukaan tuotekehitysprosessiin.

Kuluttajatutkimusten ja tuotekehitysyhteistyön pohjalta on syntynyt esimerkiksi makutesteissäkin mainiosti pärjännyt alkoholiton vaalea Lapin Kulta® Arctic Malt -olut, jolla vastataan kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen alkoholittomia juomia kohtaan. Lisäksi vuoden 2016 alussa Hartwall Jaffa®-tuoteperhe kasvoi Hartwall Jaffa Plus C:llä, joka sisältää vastustuskykyä ylläpitävää ja virkistävää C-vitamiinia. Tuote vastaa kuluttajien toiveeseen keveydestä, sillä se sisältää 30 % vähemmän sokeria kuin hedelmävirvoitusjuomat keskimäärin.


Nauti vastuullisesti

Kohtuukäyttö lähtee yksilön omasta vastuusta. Omien toimintatapojen tiedostamiseen ja pohtimiseen kannattaa käyttää hetki. Panimotalona pyrimme ohjaamaan kulutusta laatuun määrän sijaan ja vaikuttamaan myönteisen ja kohtuullisen juomakulttuurin kehittymiseen. Vastuullinen juomakulttuuri koostuu yhteisistä asenteista ja toimintatavoista, mutta on myös yksilökohtainen valinta.

Vastuullisen kuluttamisen hyvä motto on laatua määrän sijaan. Lue vastuullisesta mietojen alkoholituotteiden nauttimisesta lisää: kohtuullisesti.fi


Panimoliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenenä Hartwall kantaa yhteiskuntavastuun niin sosiaalisten kysymysten kohdalla kuin ympäristöasioissakin. Panimoteollisuus on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteeseen ja vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto pyrkii yhteistyössä ei toimijoiden kanssa vaikuttamaan juomakulttuurin kehittymiseen vastuulliseen suuntaan. Liitto on muun muassa toteuttanut laajan ja tutkitusti vaikuttaneen Kännissä olet ääliö -kampanjan.

www.panimoliitto.fi