Moi, mitä etsit?

search

Arvonnan säännöt: Sol After Dark Halloween

1. Järjestäjä
Oy Hartwall Ab (”Hartwall”), Hiomotie 32, 00370 Helsinki
Y-tunnus: 0213454-7

2. Osallistumiskelpoisuus
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 18-vuotiaat henkilöt.

3. Arvontaan osallistuminen
Kampanja alkaa 18.10.2022 ja päättyy 21.10.2022 klo 12, jonka jälkeen vastaanotettuja osallistumisilmoituksia ei enää hyväksytä. Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnasta kertovaa, Sol After Dark Halloween -tapahtumasivulla julkaistua kampanjajulkaisua Facebookissa. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

4. Palkinnot, voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen
Arvotaan yhteensä 15 kpl palkintoja, 5kpl per kaupunki (Turku, Tampere, Jyväskylä). Palkinto on aina 1 kpl 30€ lahjakortin Punanaamio-verkkokauppaan (www.punanaamio.fi).

Arvonta suoritetaan Sol After Dark Halloween Facebook-tapahtumassa olevaan julkaisuun kommentin jättäneiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 21.10.2022 mennessä, jolloin voittajalta pyydetään sähköpostiosoite Facebook-yksityisviestin kautta. Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Hartwallilla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse. Hartwallilla on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Hartwallin sivustoilla ja Hartwallin sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

5. Järjestäjän vastuu
Hartwall vastaa kampanjaan mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.

Hartwall ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus-, tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Hartwall ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista kommenteista tai niiden sisällöstä.

Osallistuja vapauttaa Hartwallin vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Hartwallin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

6. Henkilötietojen käsittely
Hartwall käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Hartwallin tietosuojaselosteesta.

7. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osanottajat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Hartwallilla on oikeus hylätä osallistuminen, jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin.

Hartwall pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ja kampanjaa siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos Hartwall joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen, Hartwall ilmoittaa tästä mahdollisuuksiensa mukaan Hartwallin Facebook-tapahtumassa kampanjajulkaisun yhteydessä.

Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä. Osallistuja sitoutuu vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.