Moi, mitä etsit?

search

Arvonnan säännöt: Hartwall VIP

1. Järjestäjä

Oy Hartwall Ab (”Hartwall” tai ”Järjestäjä”)
Hiomotie 32, 00371 Helsinki
Y-tunnus: 0213454-7

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Arvonta-aika

Arvonta alkaa 6.2.2024 ja päättyy 19.2.2024 klo 16, jonka jälkeen vastaanotettuja osallistumisilmoituksia ei enää hyväksytä.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä sähköisen lomakkeen osoitteessa https://survey.zef.fi/kmk6fda4/index.html.

5. Palkinnot

Palkintona arvotaan 250 € lahjakortti NoHo Partnersin ravintoloihin. 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollista kustannuksista. 

6. Voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti arvonta-ajan päätyttyä ti 20.2.2024. Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse. Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon kolmen (3) päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja tämän tilalle.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa arvontaan mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, tietoteknisistä sovellusten yksityisyysasetus tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista teksteistä tai muista kommenteista ja/tai niiden sisällöstä.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki osanottajat ja palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, Järjestäjän arvonnassa käyttämät yhteistyökumppanit ja näiden mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan.

8. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit käsittelevät osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Hartwallin tietosuojaselosteesta.

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin.

Järjestäjällä on oikeus käyttää arvonnan palkintojen toteuttamiseen yhteistyökumppaneitaan, jotka saattavat edellyttää voittajilta omien sääntöjensä ja/tai sopimusehtojensa noudattamista.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos Järjestäjä joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia arvontaan ja/tai, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvontaan. Järjestäjä ilmoittaa muutoksista mahdollisuuksiensa mukaan osoitteessa www.hartwall.fi/ota-yhteytta/hartwall-oy/arvonnan-säännöt-hartwallin-uutiskirje/ arvontajulkaisun yhteydessä