Moi, mitä etsit?

search

Arvonnan säännöt: Jaffa-kysely

1. Järjestäjä
Oy Hartwall Ab (”Hartwall”), Hiomotie 32, 00370 Helsinki
Y-tunnus: 0213454-7

2. Osallistumiskelpoisuus
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 18-vuotiaat henkilöt.

3. Arvontaan osallistuminen
Kampanja alkaa 19.3.2024 ja päättyy 30.4.2024 kello 23:59, jonka jälkeen vastaanotettuja osallistumisilmoituksia ei enää hyväksytä. Arvontaan voi osallistua vastaamalla Jaffan kyselyyn osoitteessa: https://www.jaffa.fi/lemonade/.

4. Palkinnot, voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen
Arvotaan 1 kpl palkintoja. Palkinto sisältää 1 kpl juomalevyn (24 x 0,33 l) sokeritonta Jaffaa. Arvonta suoritetaan Jaffan kyselyyn sähköpostinsa jättäneiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse 2.5.2024 mennessä, jolloin voittajalta pyydetään kotiosoite ja puhelinnumero palkinnon toimitusta varten. Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Hartwallilla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Juomia ei toimiteta voittajalle, vaan voittajan tulee noutaa ne itse Hartwallin terminaalista tai muusta sovitusta paikasta riippuen voittajan asuinpaikasta. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

5. Järjestäjän vastuu
Hartwall vastaa kampanjaan mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta. Hartwall ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus-, tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Hartwall ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista kommenteista tai niiden sisällöstä.

Osallistuja vapauttaa Hartwallin vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Hartwallin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

6. Henkilötietojen käsittely
Hartwall käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Hartwallin tietosuojaselosteesta.

7. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osanottajat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Hartwallilla on oikeus hylätä osallistuminen, jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin.
Hartwall pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ja kampanjaa siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos Hartwall joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen, Hartwall ilmoittaa tästä mahdollisuuksiensa mukaan Hartwallin Instagram-profiilissa kampanjajulkaisun yhteydessä.

Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Instagramiin. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Osallistuja sitoutuu vapauttamaan Instagramin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.