Moi, mitä etsit?

search

Aloitteleva ravintoloitsija

Tutustu kattavaan tietopakettiimme

Ravintolaa perustamassa? Hienoa, onnittelut rohkeasta ja upeasta päätöksestä! Ravintola-ala kehittyy jatkuvasti ja sen keskiössä ovat elämykset.

Ravintolan perustamiseen liittyy monta huomioon otettavaa asiaa, ennen kuin ovi voidaan avata ja alkaa tuottaa elämyksiä asiakkaille. Tämän sivuston tarkoitus on auttaa sinua luovimaan byrokratian viidakossa helposti. Tervetuloa Hartwallin asiantuntijoiden mukaan ravintolaa avaamaan!

 

 

Yrityksen pohjatyöt

Tiettyjen asioiden on oltava yritystä perustettaessa kunnossa, oli kyseessä sitten ravintola tai mikä tahansa muu yritys – yrityksen toiminnalle on oltava vedenpitävä suunnitelma ja toiminnan starttaamiseksi on oltava rahoitus. Kun nämä on hoidettu, pääset käsiksi nimenomaisesti ravintola-alalle ominaisiin vaatimuksiin.

 • Liiketoimintasuunnitelma on ravintolan tukiranka

  Kunnon liiketoimintasuunnitelma on busineksen kuin busineksen pohja. Liiketoimintasuunnitelma pyrkii hahmottamaan liiketoiminnan mahdollisimman yksityiskohtaisesti jo ennen yrityksen perustamista. Sen tavoitteena on laittaa tekijänsä miettimään realistisesti yrityksen perustamisen ja pyörittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä yritys tekee ja mitä se ei tee?
  • Miten yritys pääsee jaloilleen ja miten se tuottaa tulevaisuudessa voittoa omistajilleen?
  • Miten yritys vastaa markkinoilla olevaan kilpailuun?

  Liiketoimintasuunnitelmaa varten löydät internetistä monia erilaisia pohjia ja ohjeita, joissa kaikissa ajatus on kuitenkin sama. Yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ei ole. Uusyrityskeskuksen sivuilla on kattava ja selkeä ohjeistus liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Uusyrityskeskuksesta voit myös saada apua liikeideasi hiomiseen!
  Uusyrityskeskukseen tästä

 • Rahoituksella alkuun

  Ennen kuin yritystoiminta voidaan aloittaa, on oltava rahaa alkuhankintojen tekemiseen. Jotta rahoitus voidaan myöntää, on liiketoimintasuunnitelman oltava kuosissa. Liiketoimintasuunnitelman huolellinen laatiminen auttaa pohtimaan sitä, kuinka paljon lainaa realistisesti tarvitaan. Hyvä suunnitelma myös antaa lainanantajalle hyvän kuvan siitä, kuinka todennäköisesti business lähtee pyörimään ja laina maksetaan takaisin.

  Yleisin tapa yrityksen alkutaipaleen rahoitukselle on Finnveran (Suomen valtion omistama erityisrahoittaja, joka tarjoaa esimerkiksi lainoja ja takauksia suomalaisten yritysten toiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen) takaama laina omasta pankista. Erinomaista tietoa ja apua uuden yrityksen perustamisen rahoittamiseen löydät Finnveran sivuilta

  Mikäli olet ostamassa olemassaolevaa liiketoimintaa, löydät ajantasaisen tiedot rahoituksesta täältä

Ravintolan perustamisen kulmakivet

Kun liiketoimintasuunnitelma on timanttisessa kunnossa ja rahoitusasiat selvillä, päästään käsiksi konkretiaan. Jokaisen ravintolatoimintaa harjoittavan yrityksen on hoidettava kuntoon ainakin seuraavat asiat:

Perustamisilmoitus ja yrityksen nimeäminen

addremove

Yrityksen perustamisesta on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Samalla voit myös liittyä työnantajarekisteriin, mikäli maksat palkkaa vakituisesti yli kahdelle tai tilapäisesti yli kuudelle henkilölle.

Mikä on arvonlisäverovelvollisten rekisteri? Tutustu täällä!

Mikä on ennakkoperintärekisteri? Tutustu täällä!

Mikä on työnantajarekisteri? Tutustu täällä!

Y-tunnus on yrityksen rekisterinumero, jota tarvitaan monen luvan ja ilmoitusen tekemisessä. Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus kirjataan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Y-tunnusta tarvitaan kaikkia lupia hakiessa ja ilmoituksia tehdessä, joten perustamisilmoitus on hyvä hoitaa heti alkuun.

Perustamisilmoitusta varten on pohdittava yrityksen yhtiömuoto. Yhtiömuodon valinta on tärkeä päätös, josta riippuu mm. yrityksen kirjanpidon tulevat vaatimukset sekä vastuu yrityksen veloista. Suosittelemme käyttämään yritysmuodon valintaan aikaa ja harkintaa. Hyvä paikka aloittaa tutkimus on Suomi.fi, josta löytyy hyvin ja napakasti kunkin yhtiömuodon kuvaukset

Perustamisilmoitus yhtiömuodosta riippumatta tehdään PRH:n sivuilla

Perustamisilmoitusten käsittelyajat vaihtelevat ajankohdan ruuhkaisuuden mukaan. Tarvittaessa käsittelyä voi anoa nopeuttamaan, mutta koska kyseessä on huonoimmassakin tilanteessa vain parin viikon odotus, kannattaa asia hoitaa kuntoon ensi tilassa.

Omavalvontasuunnitelma tekee ravintolasta asiakkaalle turvallisen

addremove

Ravintolassa elintarvikkeita on käsiteltävä aina siten, että niiden laatu pysyy hyvänä ja turvallisena. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että ravintola luo itse käytännöt, joiden avulla voi varmistua, että näin tapahtuu päivästä toiseen.

Omavalvontasuunnitelma on dokumentti, jota ei tarvitse hyväksyttää kenelläkään tai toimittaa mihinkään, mutta kun Ruokaviraston elintarviketurvallisuuden tarkastaja saapuu paikalle, on suunnitelma esitettävä. Joissain tapauksissa myös suullinen omavalvontasuunnitelma hyväksytään, mutta yksinkertaisinta on kirjata suunnitelma ylös.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kaikki ne keskeiset asiat, joilla palvelun ja tuotteiden laatua valvotaan. Esimerkkejä tällaisista keskeisistä asioista ovat:

 • Raaka-aineiden vastaanotto ja säilytys
 • Ravintolan siisteydestä huolehtiminen
 • Allergisoivien tuotteiden pitäminen erillään muista
 • Elintarvikkeiden pakkausmateriaalit
 • Elintarvikkeiden jäljitettävyys

Omavalvontasuunnitelmalle ei ole olemassa yhtä ja oikeaa muotoa, mutta hyviä ja kattavia malleja omavalvontasuunnitelmalle löydät esimerkiksi kaupunkien omilta sivuilta, esimerkkinä muutama linkki:

Helsingin kaupungin omavalvontasuunnitelmapohja ravintoloille

Lahden kaupungin omavalvontasuunnitelmapohja ravintoloille

MaRa ry (Matkailu- ja ravintola-alan toimialayhdistys) tarjoaa jäsenilleen apua omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja moneen muuhunkin asiaan ravintolan perustamiseen ja pyörittämiseen liittyen. MaRa ry:n jäseneksi voit liittyä täällä

Oiva-raportit kertovat ravintolan elintarviketurvallisuudesta

Oiva on järjestelmä, jonka kautta Ruokavirasto julkaisee ravintoloiden elintarviketurvallisuuteen liittyvät raportit. Oiva myös määrittelee yhtenäiset arviointiohjeet elintarviketurvallisuuden tarkastuksille. Tarkastuksen jälkeen ravintola saa Oiva-raportin, joka velvoitetaan kiinnitettäväksi näkyville sisäänkäynnin yhteyteen. Raporttien arvosanat asteikolla surunaamasta hymynaamaan näkyvät julkisesti osoitteessa oivahymy.fi.

Lue lisätietoja Oiva-järjestelmästä täältä

Oiva-tarkastukset ovat maksullisia ja ne toteutetaan ilman ilmoitusta, sillä tarkoitus on tarkastaa ravintolan elintarviketurvallisuuden todellinen tila.

Ravintolatilaan liittyvät luvat ja ilmoitukset

addremove

Ravintolatila ei voi olla mikä tahansa tila. Rakennusvalvontaviraston täytyy hyväksyä tila ravintolakäyttöön ja sinun on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukausi ennen ovien avaamista.

Ilmoituksen tueksi tarvitaan usein omavalvontasuunnitelma. Lisäksi valvontaviranomainen voi eri paikkakunnilla pyytää muita selvityksiä. Yleistä tietoa elintarvikehuoneistoista ja niihin liittyvistä ilmoituksista löydät Ruokaviraston sivuilta

Käytännöt eroavat kuntakohtaisesti, joten parhaiten saat tietoa oman kuntasi nettisivuilta tai ota yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan.Yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeen löydät täältä

Mikäli samassa tilassa on aiemminkin toiminut ravintola, ei rakennusvalvontaviraston hyväksyntää tarvita, mutta ravintolatoiminnan aloittamisesta tai sen toimijan vaihtumisesta on tehtävä ilmoitus. Tämä ilmoitus on maksullinen, ja maksu vaihtelee kuntakohtaisesti.

Hyväksynnässä kestävä aika voi vaihdella paikkakunnittain ja tapaus tapaukselta. Suoraviivaisten tapausten hyväksyntään on varattava yleensä noin viikko, mutta uuden elintarvikehuoneiston tapauksessa aikaa on hyvä varata reilusti – muutoksia suunnitelmiin voidaan joutua tekemään.

Turvallisuus ennen kaikkea – suunnitelma kuntoon!

addremove

Ravintolassakin voi sattua ja tapahtua. Työtapaturmilta, tulipaloilta ja muilta vahingoilta ei kukaan ole varmasti turvassa. Pelastussuunnitelman tarkoitus on se, että yrityksen toimintaan liittyvät turvallisuusriskit tiedostetaan ja huomioidaan, niitä pyritään ennaltaehkäisemään ja riskin toteutuessa osataan minimoida vahingot. Yli 50 asiakaspaikan ravintoloiden on laadittava pelastussuunnitelma, mutta pienemmillekin ravintoloille se on suositeltavaa. Lisää tietoa pelastussuunnitelmasta löydät Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä, osoitteesta www.spek.fi.

Pelastussuunnitelmalle ei ole olemassa virallista formaattia ja internet onkin erilaisia malleja sekä sekä turvallisuusalan yritysten tarjoamia palveluita pelastussuunnitelman laadintaan. MIkäli päädyt ulkopuolisen tekemään pelastussuunnitelmaan, pidä huoli, että teillä on toimijan kanssa hyvä yhteisymmärrys ravintolanne riskitekijöistä.

Ravintolan tyypin määrittelevät valinnat

Ravintolan ääriviivat alkavat olla nyt melko hyvin paikallaan. Mutta seuraavaksi on aika alkaa värittää viivojen sisäpuolelta – ja värit saa valita itse!

Ravintolatoimintaa aloittaessa on tehtävä paljon erilaisia päätöksiä ja tietyt valinnat vaativat lupien hakemista ja ilmoitusten tekemistä. Tässä osiossa keskitymme yleisimpiin valintoihin, jotka määrittävät, minkä tyyppisestä ravintolasta on kyse. Liiketoimintasuunnitelmasi toimii pohjana kaikkiin näihin päätöksiin.

 • Anniskellaanko ravintolassani alkoholia?
 • Myykö ravintolani alkoholia mukaan?
 • Myykö ravintolani tupakkatuotteita?
 • Onko ravintolassani ulkoalue ja anniskellaanko siellä alkoholia?
 • Minkälaisia mainoskylttejä ravintolani tarvitsee?
 • Soiko ravintolassani musiikki?

Anniskelu- ja myyntiluvat

addremove

Alkoholin anniskelu

Jos ravintolassa anniskellaan alkoholia, on ravintolalla oltava anniskelulupa. Anniskelulupa haetaan Valvirasta ja sitä varten tarvitaan y-tunnus, ravintolan nimi ja tiedot ravintolatilasta. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa: https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/hakemus-alkoholijuomien-anniskeluun-aluehallintovirasto/e61f7d13-346a-4514-abb5-08cac4c64801 ja se toimitetaan paikalliseen aluehallintovirastoon.

Lisäksi alkoholia anniskelevat ravintolan on tehtävä omavalvontasuunnitelman jatkeeksi anniskelun omavalvontasuunnitelma, jonka tarkoituksena on varmistaa, että anniskelu tapahtuu lain mukaisesti ja kaikki työntekijät tuntevat lainsäädännön ja ravintolan anniskeluun liittyvät käytännöt riittävän hyvin.

Tupakkatuotteiden myynti

Tupakkatuotteiden myyntiä varten tarvitaan erillinen nikotiinituotteiden myyntilupa. Myyntilupaa haetaan omalta kunnalta. Tätä lupaa varten tarvitaan useimmiten hakijan nimi tai toiminimi, yhteystiedot, y-tunnus ja myyntipaikan osoite sekä selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiin lupaa haetaan. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös omavalvontasuunnitelma, josta selviää tupakkatuotteiden myyntipisteiden määrä ja sijainnit myyntipaikan sisällä sekä se, kuinka nikotiinivalmisteet sijoitellaan myyntipisteessä.

Tyypillinen käsittelyaika on noin 1 kk, joskin hyvä hakemus nopeuttaa käsittelyä. Keväällä ja kesällä on ruuhkaisinta, ja silloin käsittelyajat voivat venyä.

Alkoholin mukaanmyynti

Jos haluat myydä alkoholia asiakkaille mukaan, on haettava erityistä vähittäismyyntilupaa. Luvan voi hakea anniskelupaikan yhteyteen korkeintaan 5,5% alkoholia sisältäville tuotteille. Vähittäismyyntilupa haetaan oman alueen aluehallintovirastosta ja lupa tarkastusmaksuineen maksaa 200€ vuodessa. Vähittäismyyntiluvan saaminen edellyttää, että olet laatinut alkoholin vähittäismyyntiä varten omavalvontasuunnitelman, jossa määrittelet, kuinka ravintolasi huolehtii siitä, että vähittäismyyntiin littyvää lainsäädäntöä noudatetaan

Ulkotarjoilualue

addremove

Ulkotarjoilualueita eli terasseja koskevat eri kunnissa erilaiset lupakäytännöt ja säännöt. Jos olet rakentamassa ulkotarjoilualuetta, tarkista siis oman kuntasi ajankohtaiset tiedot kunnan nettisivuilta tai kunnan rakennusvalvonnalta. Myös ulkotarjoilualueella soitettavalle musiikille tarvitaan useimmiten äänentoistolaitteiden käyttölupa paikalliselta ympäristökeskukselta.

Mainoskyltit ravintolan ulkopuolella

addremove

Ravintolan ulkopuolella olevat ja ulkopuolelle näkyvät mainos- ja nimikyltit vaativat luvan kiinteistön omistajalta ja paikkakunnasta riippuen mahdollisesti myös toimenpideluvan kunnalta. Nämä vaatimukset vaihtelevat kuntakohtaisesti, joten paras paikka etsiä tietoa on oman kunnan nettisivut tai suora yhteydenotto omaan kuntaan.

Opasteet

addremove

Jos ravintolasi sijaitsee harvempaan asutulla alueella, voi olla tarpeen pystyttää tien varteen opaste. Opastekylttejä ei kuitenkaan saa mennä pystyttämään omin päin, vaan opasteita varten on aina tehtävä palvelukohteen opastelupahakemus oman alueen ELY-keskukseen.

Musiikkiluvat

addremove

Musiikilla on oleellinen merkitys asiakkaiden viihtyvyyteen! Sen soittamisesta on muistettava tehdä ilmoitus sekä maksaa lupamaksu. Musiikkilupaa varten tarvitset tiedon asiakaspaikkojen määrästä ja musiikin käyttätarkoituksesta. Lisää tietoa ja yksinkertaisen tavan musiikkiluvan hankkimiseen löydät osoitteesta www.musiikkiluvat.fi

Toimistotyöt

Ravintolan jokapäiväinen toiminta vaatii monta kuntoon laitettavaa asiaa, eikä kaikki suinkaan tapahdukaan salin tai keittiön puolella. Huomioithan, että tämä lista on suuntaa-antava, ja jokin sinun ravintolasi erityispiirre voi vaatia erityistä infrastruktuuria tai lupia. Vaikkapa kissakahvilan perustaminen vaatisi tavanomaisten lupien lisäksi erityisvaatimuksia ilmanvaihdolle sekä eläinsuojelutarkastajan hyväksynnän.

 • Maksaminen ja rahaliikenne

  Ravintolassa on kyse elämyksistä ja rahaliikenne ei ensimmäisenä tule mieleen, kun pohditaan lempiravintolan tärkeimpiä ominaisuuksia. Sujuva maksaminen on kuitenkin viimeinen silaus onnistuneen aterian päätteeksi, eikä siihen panostamista kannata aliarvioida.

  Omasta liiketoimintasuunnitelmastasi ja liiketoimintasi laajuudesta riippuen kannattaa tutustua erilaisiin kassajärjestelmiin ja toimijoihin. Eroja löytyy esimerkiksi siitä, minkälaisia raportteja järjestelmä antaa liiketoiminnan analyysin ja kirjanpidon tarpeisiin, kuinka järjestelmä erottelee eri käyttäjät ja minkälainen asiakastuki on saatavilla.

 • Kirjanpito

  Ravintolan kirjanpidosta säädetään laissa, joten siitä on pidettävä hyvää huolta. Kirjanpidon vaatimukset riippuvat yhtiömuodosta. Jos et tunne erityistä vetoa kirjanpitoon, on luultavasti järkevää ulkoistaa se luotettavalle taholle. Oivan oppaan tilitoimiston valinnasta löydät täältä

 • Näkyvyys verkossa

  Ravintolan on näyttävä verkossa. Vähintäänkin on hyvä ottaa haltuun oman ravintolan Google-haun tulokset ja varmistaa, että yhteystiedot ja aukioloajat ovat palvelussa oikein. Nettisivut voi rakentaa hyvinkin kevyesti tai halutessaan luoda nettisivuille myös pöytävarausmahdollisuuden ja verkkoakaupan. Ravintolan kannattaa näkyä sosiaalisessa mediassa ja varmistaa, että myös Facebookista ja Instagramista löytyvät yhteystiedot ja aukioloajat. Sosiaalinen media on erinomainen tapa tavoittaa oma asiakaskunta!

Panimoyhteistyö

Miksi tekisin yhteistyötä panimon kanssa? Mitä niin ihmeellistä panimossa on, että haluaisin tehdä heidän kanssaan suoran sopimuksen?

Näihin kysymyksiin vastauksia on monia, joista tärkeimpänä nousee esiin se, että panimoiden sekä ravintoloiden palkan maksaa sama henkilö – kuluttaja eli ravintolan asiakas – siksi ravintoloiden ja panimoiden on helppo tehdä yhteistyötä samojen päämäärien eteen. Hartwall on aidosti kiinnostunut liiketoimintasi kasvattamisesta!

 • Yhteinen tavoite

  Parhaimmillaan panimoyhteistyö perustuu pitkille asiakassuhteille, ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä voidaan saada aikaan upeita tuloksia, kun ravintolalla ja panimolla on yhteinen tavoite eli ravintolan liiketoiminnan kasvattaminen.

 • Helppous ja yksinkertaisuus

  Juomat tekevät suuren osan ravintolan katteesta, joten niiden on hyvä olla parhaassa mahdollisessa terässä. Tämän lisäksi juomat ovat valitettavan painavia ja kömpelöitä kuljettaa. Panimoyhteistyön kautta saat juomakuorman mallasviskistä macchiatoon suoraan ravintolaasi sovituin väliajoin. Helppoa kuin heinänteko!

 • Oikea valikoima

  Suuri osa ravintolan katteesta rakentuu juomien varaan. Valikoiman on oltava juuri oikea – sen on palveltava juuri sinun ravintolasi asiakaskunnan mieltymyksiä ja tarpeita kaikkina ravintolan aukioloaikoina. Oman asiakastuntemuksesi ja Hartwallin ammattilaisten avulla valikoima rakennetaan timanttiseksi. Alkuun voit myös lukea valikoiman rakentamiseen liittyviä huomioita

  Fiksusti suunniteltu olutvalikoima

  5 vinkkiä alkoholittoman juomavalikoiman rakentamiseen

 • Markkinointiapu

  Hartwallin kautta saat myyntiin ja tueksesi Suomen rakastetuimmat ja virkistävimmät juomabrändit. Se ei tarkoita vain sopivia tuotteita ja tyylikkäitä markkinointimateriaaleja, vaan brändien pohjalta voidaan myös rakentaa erilaisia aktivointeja, kampanjoita ja tapahtumia, jotka kasvattavat liiketoimintaasi tuomalla lisää asiakkaita putiikkiin ja lisää euroja kassaasi. Brändit elävät vahvasti sesongeissa, jotka tuovat säpinää vuosikalenteriisi.

Tarkistuslista

Tästä voit vielä kätevästi tarkistaa, mitä kaikkea on tehty ja mitä vielä tehtävänä, ennen kuin pääset avaamaan ovet ravintolaasi:

 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Rahoitus
 • Perustamisilmoitus
 • Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin
 • Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • Ilmoittautuminen työnantajarekisteriin
 • Omavalvontasuunnitelma
 • Ilmoitus elintarviketilasta
 • Pelastussuunnitelma
 • Alkoholin anniskelulupa
 • Alkoholin vähittäismyyntilupa
 • Nikotiinituotteiden myyntilupa
 • Ulkotarjoilualuetta koskevat luvat
 • Lupa mainoskylttejä varten
 • Lupa opastekylttejä varten
 • Musiikkilupa
 • Maksamiseen ja rahaliikenteeseen liittyvät järjestelyt
 • Verkkonäkyvyys
 • Panimoyhteistyöstä sopiminen

Juomatoimittajana Hartwall - "Toiveemme ovat toteutuneet", ravintoloitsija kertoo

Tervetuloa Hartwallin asiakkaaksi ja yhteistyökumppaniksi! Pickala Golfin Spoon-ravintolan tarina kertoo onnistuneesta panimoyhteistyöstä.

Oletko perustamassa ravintolaa?

Kerro meille hieman perustietoja ravintolastasi ja kerromme kuinka voimme olla avuksi.