Moi, mitä etsit?

search
Hyvinvoivat hartwallilaiset:

Hartwall työpaikkana tarjoaa tasapainoa, uuden oppimista ja virkistystä

Mikä Hartwallissa on erityistä ja miksi hartwallilaiset viihtyvät meillä niin hyvin? Tutkimme asiaa ja selvisi, että hartwallilaiset kokevat itsensä selkeästi virkistyneemmiksi kuin suomalaiset työntekijät keskimäärin. Uskomme, että syynä on työn vaihtelevuus ja hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten töitä tekee. Ja tietysti verrattomat työkaverit.

Tutkimme vuosittain suomalaisten virkistymistä töissä ja vertailemme hartwallilaisten tilannetta kaikkien suomalaisten työssäkäyvien mielipiteisiin. Näin me pysymme kärryillä siitä, miten me voisimme olla vielä parempi työpaikka, ja miten hartwallilaiset voisivat voida vielä nykyistäkin paremmin.  

Tuoreimmassa tutkimuksessa Hartwall päihitti muut työnantajat kaikilla mittareilla, esimerkiksi virkistyneisyydessä. Hieman yli puolet (54 %) suomalaisista työntekijöistä tuntee itsensä virkistyneeksi, ja hartwallilaisista taas miltei kolme neljästä (71 %). 

1.png

Hartwallilla ollaan panostettu oman työn räätälöintiin jo pidemmän aikaa, ja sille on luotu oma työkalu, jonka avulla hartwallilaiset voivat muokata omaa työtään entistä mielekkäämmäksi. Lisäksi meillä on esimerkiksi Leijonan luola, jossa villeillekin ideoille voi saada vauhtia ja valuuttaa. 77 prosenttia hartwallilaisista kertookin, että omalla työpaikalla ollaan avoimia uusille ideoille. Kaikista suomalaisista työssäkäyvistä samaa sanoo vain 67 prosenttia.  

Satsausta hyvinvointiin! 

Oman työn räätälöinnin lisäksi Hartwallilla satsataan hyvinvointiin ja tavoitteena onkin olla maan virkistävin työpaikka. Hyvien etujen lisäksi meillä on käytössä hyvinvointipalveluita matalan kynnyksen Auntie-keskusteluavusta vuorotyövalmennukseen ja aina auki olevaan digiklinikkaan.  

2.png

Virkistystä työkavereista ja joustavasta työstä 

Tutkimme vuosittain myös sitä, mikä hartwallilaisia eniten virkistää. Työkaverit virkistävät vuodesta toiseen eniten, ja kavereiden merkitys on vain kasvanut vuosi vuodelta. Myös uuden oppiminen ja odotusten ylittäminen virkistävät hartwallilaisia.  

6.png

Lisäksi esimerkiksi yhteisöllisyys töissä, omien tehtävien vaihtelevuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön virkistävät hartwallilaisia muuta maata enemmän. 

Laaja virkistystutkimus uusitaan vuosittain, ja lisäksi pysymme tiuhemmin hartwallilaisten pulssilla lyhyillä kyselyillä.