Moi, mitä etsit?

search
22.11.2019

Tutkimus: Kolme viidestä kokee, että oma työ virkistää – suomalaiset saavat virtaa kollegoistaan

Hartwall kysyi suomalaisilta, mitkä asiat virkistävät omassa työssä. Selvisi, että kolme viidesosaa suomalaisista lähtee työpäivän jälkeen kotiin virkistyneinä.

Suomalaiset virkistyvät etenkin työkavereista. Vastaavasti virkistymisen suurin este on liiallinen työtaakka. Ruuhkavuosia elävät kokevat olonsa vähemmän virkeiksi muihin ikäluokkiin verrattuna.

Kolme viidesosaa Hartwallin kyselyyn* vastanneista arvioi lähtevänsä työpäivän jälkeen virkeänä kotiin ja pitää omaa työtään virkistävänä. Vapaa-aika koetaan silti virkistäväksi useammin kuin työ.

”On kerrassaan upea uutinen, että 95 % suomalaisista ajattelee olevansa hyviä työssään ja että lähes yhtä moni kokee, että omalla työpanoksella on merkitystä”, pohtii juuri koko Royal Unibrew -konsernin henkilöstöjohtajaksi nimitetty Linda Aro.

Ruuhkavuosilla vaikutus virkistymiseen

Kolme neljästä suomalaisesta kuvaa oman työnteon ja palautumisen tasapainoa hyväksi. Siihen, miten paljon suomalaiset kokevat virkistyvänsä työssään, vaikuttaa kuitenkin selkeästi elämäntilanne. Nuoret 20–24-vuotiaat vastaajat virkistyivät erityisen paljon sekä itse työn sisällöstä että työyhteisöstä.

”Ruuhkavuosien vaikutus näyttäisi heijastuvan suomalaisten virkistymisen kokemuksissa, sillä 35–44-vuotiaista vain puolet kuvaa työtään virkistäväksi. Tutkimus kertoo, että hektistä elämänvaihetta elävät virkistyvät työssään ja vapaa-ajallaan hieman huonommin kuin muut työssäkäyvät”, Aro toteaa.

Eläkeiän lähestyessä 55–65-vuotiailla virkistymisen taso nousee jälleen ruuhkavuosia korkeammaksi.

Suomalaiset virkistyvät työkavereista

Vastaajat nimesivät kyselyssä spontaanisti, mitkä asiat töissä virkistävät tällä hetkellä. Selkeästi eniten mainintoja keräsi työyhteisö: 41 % vastaajista totesi virkistyvänsä ennen kaikkea työkavereistaan.

”Kolmasosa miesvastaajista mainitsi spontaanisti virkistyvänsä työkavereistaan. Naisista sekä yhtä lailla nuorista 20–24-vuotiaista vastaajista peräti puolet kertoi saavansa virtaa kollegoistaan. Työkavereilla ja kollegoilla voidaankin sanoa olevan suuri vaikutus siihen, kuinka virkeiksi itsemme työssämme koemme”, Aro summaa.

Vastaajille esitettiin myös valmiita väittämiä virkistymisen lähteisiin liittyen. Vastaajista 75 % arvioi jälleen omat kollegat joko erittäin paljon tai melko paljon virkistäväksi tekijäksi. Korkeaan arvoon nousivat myös muun muassa kiitos kollegoilta ja asiakkailta (74 % vastaajista), työn ja vapaa-ajan tasapaino (72 %) sekä selkeät työtehtävät ja uuden oppiminen (molemmat 71 %).

Eri aloista juuri koulutuksen parissa työskentelevät virkistyvät muiden alojen työntekijöitä monipuolisemmin erilaisista aktiviteeteista ja työelämän osa-alueista.

Miltei puolet kyselyyn vastanneista kokee työnsä olevan keskimääräistä virkistävämpää, ja vain viidesosa kokee työnsä vähemmän virkistävänä.

Liika työtaakka vie vireyttä

Virkistymisen suurin este on liiallinen työmäärä, kertoo hieman alle puolet vastaajista (45 %). Virkistymistä nakertavat myös tehtävien yksitoikkoisuus (29 % vastaajista), työtilat (27 %) ja työtehtävien jatkuva muuttuminen (26 %).

Kehnot työtilat korostuvat virkistymisen hankaloittajana vanhempien vastaajien keskuudessa. Nuoret puolestaan tuumivat erityisesti yksin työskentelyn estävän virkistymistä.

Hartwallilla ollaan erityisen virkistyneitä

Hartwall tutki myös oman henkilöstönsä tuntemuksia työssä virkistymisestä. Hartwallin työntekijöitä pyydettiin arvioimaan seitsemäntoista työelämän ja vapaa-ajan osa-alueen vaikutusta omaan virkistymiseen. Hartwallilaiset kokivat kaikki työelämän ja vapaa-ajan osa-alueet virkistävämmiksi kuin keskivertosuomalainen. Eniten virkistivät omat kollegat ja uusien asioiden oppiminen.

"Haluamme paitsi virkistää kaikkia suomalaisia, myös olla Suomen virkistävin työpaikka."

Myös ulkopuoliset tutkimustulokset kertovat, että Hartwallia pidetään houkuttelevana työpaikkana. Tutkimusyritys Universumin toteuttamassa tutkimuksessa kaupallisen alan nuoret ammattilaiset nimesivät Hartwallin Suomen 19. ihanteellisimmaksi työnantajaksi. Nousu listalla on ollut huimaa, sillä viime vuoden tutkimuksessa Hartwall oli sijalla 31 ja vuonna 2017 sijalla 74.

”Haluamme Hartwallilla paitsi virkistää kaikkia suomalaisia, myös olla Suomen virkistävin työpaikka. Nämä tutkimustulokset osoittavat, että olemme jo onnistuneet monessa asiassa, mutta toki keräämämme vastaukset ovat meille myös työkalu, jonka avulla voimme kehittyä entistä paremmaksi työnantajaksi. Tunnetusti kun keho ja mieli virkistyvät, seuraa hyviä asioita”, Aro tiivistää.

* Hartwallin kyselyyn töissä virkistymisestä vastasi 1 000 työssäkäyvää suomalaista sekä sisäisesti 191 Hartwallin työntekijää.

URA:

Avoimet työpaikat

Vuoden harmain päivä, Gay Joe -siideri, kesämuistoja herättävä Jaffa, pääyhteistyökumppani Flow-festareilla… eikä Suomesta löydy montaa myymälää ilman Hartwallin juomia.

Kaiken takana ovat tietenkin ihmiset, huikeat hartwallilaiset. Tule mukaan tekemään tiimistämme entistäkin menestyvämpi!

Saatat pitää myös näistä