Moi, mitä etsit?

search

Karkkipäivä -kilpailun säännöt

 1. Kilpailuaika: 9.10 – 5.11.2020. Kilpailun järjestää Oy Hartwall Ab (Jäljempänä ”kilpailun järjestäjä”). Oy Hartwall Ab on myös tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä. Voit tutustua Oy Hartwall Ab:n asiakas- ja kuluttajarekisterin tietosuojaselosteeseen täällä: https://www.hartwall.fi/globalassets/hartwall.fi/gdpr-tiedostot/tietotosuojaseloste-hartwallin-asiakas--ja-kuluttajarekisteri-24.5.2018.pdf

 2. Kilpailun tarkoituksena on kerätä kuluttajilta vapaamuotoisia ideoita, siitä mikä voisi olla seuraava Hartwall Limonadin sesonkimaku, sekä markkinoina Hartwall Limonadi Karkkipäivää.

 3. Kilpailussa arvotaan yhdelle voittajalle 100 kpl 0.5 litran Hartwall Limonadi Karkkipäivä -pulloja. Palkinnon arvo on noin 200 euroa.

 4. Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 10-vuotiaat.

 5. Palkinto arvotaan kaikkien kilpailun voimassaoloaikana kilpailulomakkeen täyttäneiden henkilöiden kesken. Lomake löytyy sivulta

 6. www.hartwall.fi/karkkipaiva

 7. Osallistujan on täytettävä osallistumislomake kilpailuun osallistumiseksi ja ilmoitettava nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä hyväksyttävä sivuston www.hartwall.fi käyttö sekä tietosuoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste on mielipidekyselyn toteuttaminen kuluttajakilpailun kautta.

 8. Henkilötietoja säilytetään kunnes kilpailu on päättynyt ja voittajaan on saatu yhteys.

 9. Kilpailun järjestäjä ei siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin.

 10. Kampanjan voittaja arvotaan 6.11.2020. Kilpailun järjestäjä ottaa yhteyttä voittajaan sähköpostitse viimeistään 15.11.2020 saadakseen voittajan osoitteen palkinnon toimittamista varten.

 11. Kilpailun voittajan on vastattava järjestäjälle 14 päivän kuluessa sähköpostin lähettämisestä vastaanottaakseen palkinnon. Jos kilpailun voittaja ei ole ottanut yhteyttä kilpailun järjestäjään tai vastannut järjestäjälle kyseisen ajan kuluessa, kilpailun järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

 12. Kilpailun palkintoa ei voi vaihtaa muuhun tuotteeseen tai rahaksi.

 13. Kilpailun järjestäjän työntekijät ja alihankkijat eivät voi osallistua kilpailuun.

 14. Kaikki osallistujien ilmoittamat henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä kilpailun järjestäjä julkaise niitä ilman osallistujan suostumusta tai jaa niitä kolmansien osapuolten kanssa. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuun osallistuneiden henkilöiden ehdottamia virvoitusjuomamakuja inspiraationa tuotekehityksessä.

 15. Kilpailun järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä ilmoittamalla tästä samalla sivustolla kilpailun sääntöjen kanssa.

 16. Kilpailun järjestäjä vapautuu kilpailun palkinnon arpomiseen ja jakamatta jättämiseen liittyvästä vastuusta, jos kilpailuun osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä tai hänen ilmoittamansa tiedot ovat paikkansapitämättömiä tai virheellisiä sekä myös muista kilpailun järjestäjästä riippumattomista syistä.

 17. Kilpailuun sisältyvään toimintaan sovelletaan seuraavia kilpailun järjestäjän määrittelemiä ehtoja: kaikki kilpailun järjestäjän kilpailun järjestämistä koskevat päätökset ovat lopullisia ja koskevat kaikkia osallistujia. Kaikki kilpialusta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen voimassa olevien lakien mukaisesti.

 18. Kilpailun järjestämistä ja toimintaa koskevat tiedustelut lähetetään sähköpostiosoitteeseen kuluttajapalvelu@hartwall.fi. Samoin henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt ja tiedustelut lähetetään sähköpostiosoitteeseen kuluttajapalvelu@hartwall.fi.

 19. Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä pääsyä henkilötietoihisi sekä henkilötietojesi muuttamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää tietojesi siirtämistä.