Moi, mitä etsit?

search
Vastuullisuus, Kestävä tuotanto:

Paikallinen kiertotalousratkaisu varmistaa hiilineutraalin tuotannon Lahdessa

Hartwallin tehdas Lahdessa pyörii vuoden loppuun mennessä ilman fossiilisia polttoaineita. Sen mahdollistaa uusi biokaasulaitos, jossa oluen keitosta yli jääneestä mäskistä tehdään energiaa. Energiantuotannosta ylijäävän osan hyödynnämme lannoittamalla paikallista ohrapeltoa.

Kohta alkaa tapahtua. 

Hartwallin Lahden tehtaan yhteydessä toimiva biokaasulaitos alkaa nimittäin tuottaa lämpöenergiaa hiilineutraalisti viimeistään kesäkuussa.

”Haluamme osallistua taisteluun ilmaston lämpenemistä vastaan”, sanoo Hartwallin kehityspäällikkö Mika Mäkelä. 

Hiilineutraalius tarkoittaa käytännössä sitä, ettei energiantuotannosta aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Hartwallin tehtaalla käytetty sähkö on ollut jo vuosien ajan kokonaan vihreää eli peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Jatkossa biokaasulaitos myös lämpiää hiilineutraalisti. 

”Aiemmin lämpö tuotettiin maakaasua polttamalla, mutta se haluttiin korvata päästöttömällä vaihtoehdolla.” 

Ratkaisuksi valikoitui biokaasu. Valinnalle oli Mäkelän mukaan hyvät perusteet. 

Ensinnäkin biokaasulaitoksessa pystyttiin hyödyntämään olemassa olevaa laitteistoa, mikä oli sekä vastuullista että taloudellisesti järkevää.

Toinen syy oli kiertotalous. Kävi ilmi, että energiaa voi tuottaa oluen keitosta yli jääneestä mäskistä eli ainesosasta, jota on kätevästi saatavilla samalla tontilla. Ratkaisu on Mäkelän mukaan harvinainen mutta ei ainoa laatuaan maailmassa. 

”Biokaasulaitoksia on aiemmin ollut lähinnä maatiloilla, mutta niitä voisi hyödyntää paljon laajemminkin teollisuudessa.” 

Paikallinen kiertotalousratkaisu ilahduttaa viljelijää

Maanviljelijä Heikki Mäkelä odottaa innoissaan tulevaa kesää. Silloin hän saa Hartwallin vastavalmistuneelta biokaasulaitokselta ensimmäisen satsin mäskipohjaista lannoitetta. Kyseessä on se osa mäskistä, joka on jäänyt jäljelle biokaasun muodostamisen jälkeen. Virallisesti sitä kutsutaan rejektiksi. 

”Mäskilannoitteessa typpi ja fosfori ovat sellaisessa muodossa, että ne ovat helpommin kasvin käytettävissä kuin eläinperäisessä lannoitteessa”, Mäkelä selittää. 

Hän pyörittää Lahdessa sijaitsevaa Yli-Mäkelän perintötilaa jo kymmenennessä sukupolvessa. Peltopinta-alaa on 560 hehtaaria, ja sillä viljellään lähes kaikkia puitavia kasveja. 

Aiemmin tila on ollut täysin mineraalilannoitteiden varassa. Nekin toimivat, mutta eivät ole Mäkelän mukaan hyväksi maaperälle. 

”Tutkimukset osoittavat, että eloperäinen lannoite on paras maan rakenteelle ja pieneliöstölle. Se taas vaikuttaa suoraan sadon määrän ja laatuun.” 

Mäkelä ehti etsiä eloperäistä lannoitetta tuottavaa biokaasulaitosta useiden vuosien ajan, mutta vasta Hartwallin kanssa tärppäsi. 

”On hienoa päästä osaksi hiilineutraalia kiertotaloustuotantoa. Siitä koituu pelkästään hyvää – kaikille.”