Moi, mitä etsit?

search
Vastuullisuus, Kestävä tuotanto:

Hiilineutraalin tuotannon mahdollistajat

Hartwallin rautaiset ammattilaiset tekevät konkreettisia ilmastotekoja joka päivä. Biokaasulaitoksen ansiosta juomatuotanto Lahdessa irtautuu fossiilisista polttoaineista.

Hiilineutraali tuotanto Lahdessa on Hartwallille iso askel kohti vihreämpää toimintaa. Innovatiivinen ratkaisu syntyi paikallisen yhteistyön ja osaavien tekijöiden ansiosta. 

Haasteiden ratkoja

Automaatio- ja energiapäällikkönä Hartwallilla toimiva Sami Pohjanen varmistaa, että automatisoidut juomanvalmistusprosessit toimivat. Sami ratkoo eteen tulevia ongelmia ja varmistaa, että ne eivät toistu.

"Pidän haasteiden ratkomisesta ja hyväksyn sen, että myös epäonnistumiset kuuluvat työhöni. Haasteetkin vievät projekteja eteenpäin. Parasta ovat pienet onnistumiset; se hetki, kun jokin haaste saadaan ratkaistua", Sami sanoo.

Samin työhön kuuluu miettiä, miten me Hartwallilla voisimme käyttää entistä vähemmän vettä ja energiaa juomien valmistuksessa.

"Viime aikojen merkittävin projekti on ollut biokaasuvoimalan rakentaminen. Se on tärkeä hanke, koska voimalan ansioista pääsemme Hartwallilla kokonaan eroon maakaasun käytöstä. Voimalan tulee toimia keskeytyksettä, ja siitä huolehtiminen kuuluu työhöni.”

Analyyttinen ostaja

”Vastuullani on huolehtia muun muassa siitä, että ostamme Hartwallille vain sataprosenttisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä", kertoo ostopäällikkö Atte Pääkkö.

Atte on työskennellyt uuden biokaasulaitoksen hankintojen parissa ja vastaa myös muun muassa oluen raaka-aineiden sekä lisäaineiden hankinnasta.

Työssä on tärkeää tunnistaa Hartwallin tarpeet, tutkia ja analysoida toimittajilta saatuja tietoja sekä valita niiden pohjalta tuotteita ja toimittajia – siinä hommassa Atte onkin elementissään.

"Jokainen työpäiväni on erilainen. Saatan esimerkiksi neuvotella hinnoista, valmistella kilpailutuksia tai tehdä ostosopimuksia. Välillä taas pitää esimerkiksi hankkia humalalajikkeita Yhdysvalloista."

"Ihan parasta työssäni on se, että tapaan paljon eri ihmisiä, niin hartwallilaisia kuin yhteistyökumppaneita.”

Projektien mahdollistaja

Teknisen kehityksen päällikkö Marko Rajaniemi on työskennellyt Hartwallin hiilineutraaliuden eteen systemaattisesti jo pitkään. Tänä vuonna saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme, kun biokaasulaitos käynnistyy.

Marko suunnittee Hartwallilla erityyppisiä teknisiä hankintoja.

"Jos esimerkiksi kaipaamme Lahden tehtaalle uusia tiloja tai koneita, osallistun koko hankkeeseen esisuunnittelusta aina käyttöönottoon asti. Olen jatkuvasti mukana 10–20 projektissa eri tasoilla."

Energiansäästökohteiden löytäminen on keskeistä Markon työssä: esimerkiksi oikeilla laitevalinnoilla tuotannossa kuluu jopa 70 prosenttia vähemmän energiaa.

Markon historia Hartwallilla on pitkä.

"Olen työskennellyt Hartwallilla jo 35 vuotta. Innostava ilmapiiri, kivat kollegat ja asiakkaat sekä kiinnostava ala luovat todella motivoivan työympäristön.”

Tehokkuuden kehittäjä

Tuotantotoimitusketjun kehitysorganisaation vetäjä, kehityspäällikkö Mika Mäkelä vastaa Hartwallin biokaasulaitoshankkeesta. Kesän lopulla täydellä teholla toimiva ratkaisu on suunnittelusta lähtien ollut iso yhteistyöprojekti Lahti Energian kanssa.

"Olen työskennellyt Hartwallilla yhteensä yli 15 vuotta. Innostun edelleen uuden tekemisestä ja asioiden kehittämisestä. Parasta on nähdä omin silmin, kun jokin yhdessä luotu prosessi tai linjasto toimii suunnitellusti", Mika iloitsee.

"Luomme keinoja tehdä asioita tehokkaammin ja paremmin. Energiankäytön vähentämiseen pyritään jo ihan kustannussäästöjenkin takia, mutta viime vuosien vastuullisuus- ja hiilineutraaliustavoitteet ovat entisestään teroittaneet tekemistämme.”