Vastuullisuus


Vastuullinen Hartwall

NAUTINNOLLISTA JUOMAKULTTUURIA VASTUULLISESTI

Suomi täyttää 100 vuotta yhä vastuullisemman juomakulttuurin vallitessa ja haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä omalla toiminnallamme. Hartwallin missio on pysynyt samana synnystämme alkaen: olemme nautinnon ja hyvinvoinnin pullottamisen mestareita. Rakastettujen klassikkojuomien valmistamisen lisäksi kehitämme suomalaista juomakulttuuria tuottamalla rohkeita innovaatioita arkeen ja juhlaan. Tilaisuudesta ja juomasta riippumatta vankka ammattitaitomme takaa, että jokainen avattu korkki tuottaa iloa.

Hartwall on saanut alkunsa puhtaista suomalaisista vesistä. Meillä on käytössämme maailman paras vesi Salpausselän soraharjuilta aina Karijoen ikiaikaisen lähteen lähdevesiin, mikä on luonut erinomaisen pohjan suomalaiselle juoma-asiantuntijuudelle. Meille on tärkeää, ettei tätä upeaa luonnonvaraa tuhlata, vaan vettä käytetään tuotannossa vain se, mitä todella tarvitaan.

Haluamme palvella yhä paremmin suomalaisia oluiden ystäviä. IPA, wheat, stout… Olut ei ole enää ainoastaan saunajuoma, vaan suomalaiset ovat innostuneet nauttimaan oluiden makumaailmasta entistä monipuolisemmin. Haluamme olla mukana suomalaisen olutkulttuurin muutoksessa, minkä vuoksi tulevana kesänä perustamme Lahden panimomme yhteyteen erityisolutpanimon. Suomalainen olutkulttuuri elää kukoistuskauttaan ja olemme innolla osana sen kehitystä.

Hartwall ymmärtää suomalaista kuluttajaa ja haluaa kehittää tuotevalikoimaansa juuri meille suomalaisille nautiskelijoille sopivaksi. Olemme kehittäneet omaa juomavalikoimaamme esimerkiksi alkoholittomien, matala-alkoholipitoisien ja vähemmän sokeria sisältävien tuotteiden osalta. Haluamme kannustaa nautinnolliseen, mutta vastuulliseen juomakulttuuriin, jossa panostetaan juoman laatuun. Yhteistyö alan eri toimijoiden ja viranomaisten välillä tulee olla vastuullisen juomakulttuurin kehittämisen keskiössä, ja haluamme vaikuttaa juomatapojen muuttumiseen kohti myönteistä ja kohtuullista juomakulttuuria.

Kehittämistyömme ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan juomavalikoimaamme, vaan haluamme myös tehdä osamme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kehitämme jatkuvasti Lahden panimoa energiatehokkaammaksi energiansäästöohjelman ja oman energiantuotannon kautta sekä tutkimme uusia vaihtoehtoja kestävämpien energiamuotojen hyödyntämiseksi.

Meille on tärkeää painottaa kotimaisuutta läpi koko toimintamme, lähtien aina suomalaisesta vedestä. Tuotantoketjumme toiminta perustuu alusta loppuun suomalaiselle työlle.

 

Pekka Lindroos
Johtaja, lakiasiat sekä yhteiskuntasuhteet

————————————————

Noudatamme tuotanto- ja toimitusketjussa ISO 9001, ISO 14001, FSSC2200 ja OHSAS 18001 –standardeja ja niiden mukaista toimintapolitiikkaa, joka koskee koko yrityksen kaikkia toimintoja.


Toimintapolitiikka

Sitoudumme kehittämään jatkuvasti toimintaamme niin turvallisuuden, terveyden, laadun, elintarviketurvallisuuden kuin ympäristön näkökulmasta tukemalla yhteistyötä ja avointa viestintää sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Toimimme lainmukaisesti ja konsernimme vaatimuksia noudattaen.

Jokainen meistä on vastuussa työyhteisömme turvallisuudesta, terveydestä, laadusta, elintarviketurvallisuudesta ja ympäristöstä.

Arvioimme toimintamme riskit ja toimimme sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ehkäistäksemme tapaturmat ja vahingot.

Laatu ohjaa toimintaamme.

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia.


Turvallisuus & Terveys

  • Turvallisuus ja terveys on tärkein prioriteettimme
  • Haluamme, että Hartwall on turvallinen paikka työskennellä. Lähtökohtamme on, että jokainen työntekijämme ja yhteistyökumppanimme voi palata työpäivän jälkeen kotiin terveenä. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa eikä lainkaan työperäisiä sairauksia.
  • Sitoudumme työskentelemään vastuullisen ja myönteisen juomakulttuurin edistämiseksi sekä omassa toiminnassamme että yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Laatu

  • Toimimme laatujärjestelmämme prosessien ja standardien mukaisesti.
  • Tuotamme ja toimitamme laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat tai ylittävät kaikki niille asetetut laatuvaatimukset.

 

Elintarviketurvallisuus

  • Noudatamme elintarviketurvallisuusjärjestelmämme vaatimuksia varmistaaksemme, että tuotamme ja toimitamme turvallisia ja virheettömiä tuotteita.

 

Ympäristö

  • Kunnioitamme ympäristöä kaikessa toiminnassamme.
  • Sitoudumme pienentämään ympäristövaikutuksiamme vähentämällä energiankulutustamme sekä käyttämiemme materiaalien määrää.

________________________________

Tomas Lindfors

Tuotantojohtaja


Hartwall osana yhteiskuntaa

Hartwall kantaa vastuunsa yrityskansalaisena ja investoi aktiivisesti yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. Talouden osalta vaikutamme toimintaympäristöömme työllistämällä suoraan ja epäsuorasti sekä maksamalla veroja. Raaka-aineet pyrimme hankkimaan paikallisilta toimijoilta ja olemaan myös näin mukana yhteiskuntamme jatkuvassa kehittämisessä.

Hartwallin toiminnan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida useilla mittareilla. Vuonna 2016 maksoimme veroja 420 miljoonaa euroa (2015: 355 miljoonaa). Perittyjen ennakonpidätysten määrä oli 9,5 miljoonaa euroa (2015: 12,0 miljoonaa) ja kierrätysmaksujen 8,8 miljoonaa euroa. Yhteiskunnalliset vaikutuksemme näkyvät myös laajemmin työntekijöidemme maksamien verojen kautta: vuonna 2016 työllistimme keskimäärin 695 henkilöä ja maksoimme palkkoja sivukuluineen yhteensä 42,5 miljoonaa euroa.

        

 

PANIMOTEOLLISUUDEN EPÄSUORA KOKONAISTYÖLLISTÄVYYS SUOMESSA 26 000 TYÖNTEKIJÄÄ

Panimoala on jalostusarvoltaan Suomen viidenneksi suurin elintarviketeollisuuden ala, ja se työllistää Panimoliiton tietojen mukaan suoraan noin 1 700 suomalaista. Panimoalan kokonaistyöllistävyys on noin 26 000 työntekijää, josta Hartwallin osuus on merkittävä; työllistämme suoraan ja alihankintaketjun välityksellä heistä noin kolmanneksen.

Hartwall on merkittävä kesätyöpaikkojen tarjoaja erityisesti Lahden seudulla. Hartwallilla työskenteli kesällä 2016 yhteensä 126 kesätyöntekijää, joista valtaosa työskenteli Lahdessa tuotanto-toimitusketjun tehtävissä tuotannossa ja sisälogistiikassa. Vuonna 2016 olimme jo viidettä kertaa mukana Vastuullinen kesäduuni
-kampanjassa. Osallistumalla kampanjaan haluamme osoittaa nuorten merkityksen Hartwallille ja sitoutumisemme vastuullisen kesätyön periaatteisiin, kuten perehdytykseen ja ohjaamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Kesätyöntekijöiden palautteen mukaan olemme nuorten keskuudessa arvostettu työnantaja, jossa kesätyöntekijät pääsevät nauttimaan lämpimästä vastaanotosta, hyvästä perehdytyksestä sekä mukavasta työilmapiiristä. Kesän 2016 kausityöntekijät antoivat kiitettävän arvosanan Hartwallille työnantajana ja valtaosa tulisi mielellään uudestaankin.

Hartwall tekee tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa muun muassa tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Tarjosimme vuoden 2016 aikana useita työharjoittelumahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille hallinnossa, myynnissä, markkinoinnissa, viestinnässä ja Hartwa-Tradessa.

KOTIMAISET HANKINNAT TOIMINNAN YTIMESSÄ

Laatu ja saatavuus ovat keskeisessä asemassa hankinnoissamme, ja valtaosa Hartwallin käyttämistä raaka-aineista on peräisin paikallisilta toimijoilta. Arvioimme laatua säännöllisesti niin omissa toiminnoissamme kuin alihankkijoidemme osalta ja olemme onnistuneet pitämään laatutasomme jatkuvasti kiitettävällä tasolla. Tärkeimmistä raaka-aineistamme vesi, sokeri, ohra sekä hiilidioksidi ovat pääosin kotimaisia. Lisäksi 90 prosenttia oluen valmistuksen keskeisimmän raaka-aineen, maltaan, valmistukseen käytetystä ohrasta on viljelty 100 kilometrin säteellä Lahden panimosta, ja pienen osan saamme Suomesta länsirannikolta. Omien olutmerkkien mallastarpeesta vain viisi prosenttia  tuli rajojemme ulkopuolelta. Mallastus tapahtuu alle 10 kilometrin etäisyydellä Lahden tuotantolaitoksesta. Kaikki kotimainen mallas tehdään siis Lahdessa suomalaisesta mallasohrasta. Ainoastaan Heinekenin valmistukseen käytetty mallas on kansainvälisten oluen vaatimusten mukaisesti ulkomaalaista.

Kaikki hankkimmamme sokeri tuotetaan Suomessa Kantvikissa. Kotimainen juurikas ei riitä kattamaan koko maan tarpeita sokerituotannossa, joten myös ulkmaista juurikasta ja sokeriruokoa käytetään. Ruokatieto Ry:n kohdentamisperiaatteen mukaan sokeriin käytetty raaka-aine tulee maamme rajojen ulkopuolelta.

Viestimme kotimaisuuden merkityksestä koko tuotantoketjussa, ohrasta olueksi, yhdessä muun muassa Panimoliiton kanssa. Lisäksi mallasohran toimittajamme Viking Malt on sitoutunut edistämään kotimaisen mallasohran viljelyä vapaaehtoisella sitoumuksella Baltic Sea Action Groupille (BSAG). Hartwallin osuus Suomessa viljellystä mallastetusta mallasohrasta on yli 20 prosenttia.

Aromi- ja makupuolella hyödynnämme eurooppalaisia toimijoita, sillä kyseinen teollisuudenala vaatii vahvaa erikoistumista, jollaista Suomesta ei tällä hetkellä löydy. Sen sijaan pakkausmateriaaleissa kotimaisia hankintoja vahvistettiin vuonna 2013 siirtämällä osa tölkkien toimituksista Englannista Suomeen. Vuoden 2015 jälkeen jo peräti 98 prosenttia tölkeistä tuotetaan kotimaassa.

HARTWALLIN YHTEISKUNTAVASTUUHANKKEET

Hartwall on sitoutunut laatimaansa pitkän tähtäimen vastuullisuusohjelman toteuttamiseen. Tärkeitä teemoja ovat vastuullinen juomakulttuuri, vihreä liiketoiminta sekä yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu. Keskeisessä roolissa panimoalalla näemme erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden. Hartwall haluaa kantaa vastuunsa yrityskansalaisena ja investoi aktiivisesti yhteiskunnallisesti tärkeisiin ja merkittäviin hankkeisiin.

Vuonna 2016 jatkoimme arvokkaaksi katsomaamme työtä Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen parissa, jonka yritysperustajajäseneksi lähdimme miljoonan euron panostuksella. Toimimme myös Lasten Päivän Säätiön pääyhteistyökumppanina osallistuen lastensuojelutyön tukemiseen. Olemme toimineet vuodesta 2013 saakka yhtenä Linnanmäen huvipuiston pääyhteistyökumppaneista. Kumppanuuden taustalla on molemminpuolinen kiinnostus vastuulliseen liiketoimintaan sekä varojen kerääminen lastensuojelutyöhön. Linnanmäen Huvipuistoa pyörittävä Lasten Päivän Säätiö luovutti viime vuonna 4,3 miljoonan euron avustuksen suomalaiselle lastensuojelutyölle.

Yksi pitkäaikaisimmista yhteiskuntavastuuhankkeistamme on ollut yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa, joka on jatkunut jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Olimme Suomen Jääkiekkoliiton pääyhteistyökumppani myös vuonna 2016. Yhteistyöllä mahdollistetaan muun muassa kaiken ikäisten ja tasoisten jääkiekkoilijoiden harrastustoimintaa. Hartwall on tehnyt yhteistyötä lisäksi Suomen Koripalloliiton kanssa vuodesta 2010 saakka. Yhteistyöllä tuetaan sekä maajoukkuetta että eri-ikäisten ja
-tasoisten koripalloilijoiden harrastustoimintaa.

180 koria iloa ja virkistystä suomalaisille
Kemian apulainen Victor Hartwall sai vuonna 1836 senaatilta toimiluvan kivennäisvesitehtaalle Helsingissä. Siitä päivästä alkaen Hartwallin juomat ovat tuoneet iloa ja virkistystä suomalaisten arkeen ja juhlaan.  Viime vuonna 180-vuotisjuhlien kunniaksi halusimme levittää vieläkin enemmän iloa Suomeen. Jaoimme yhteensä 180 korillista suomalaisten rakastamia juomia ja pieniä yllätyksiä ihmisille tai yhteisöille, jotka ovat tuoneet iloa ja virkistystä ympärilleen.  Kuka tahansa sai ehdottaa sopivaa vastaanottajaa korille. Kuka sai suupielet kääntymään ylös? Ketkä jaksoivat tsempata silloinkin, kun muut hyytyivät? Ehdotusten mukaan palkittiin henkilöjä, jotka ansaitsivat korillisen iloa elämään.  Valitsimme myös henkilöstön keskuudesta kuukauden hartwallilaisen, jota henkilöstö sai itse ehdottaa.

 


Vihreä liiketoimintamme

 

Hartwall pyrkii jatkuvasti pienentämään ympäristövaikutuksiaan tehostamalla jakelukanaviaan ja kehittämällä yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja pakkauksia. Hiilidioksidipäästöjen mittaaminen on tärkeä tapa arvioida kehitystämme. Päästöjen pienentäminen vaatii läheistä yhteistyötä alihankkijoiden, logististen kumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa. Tuotekehityksellä pyrimme myös vähentämään käytettävän materiaalin määrää sekä hyödyntämään kierrätettäviä materiaaleja tehokkaasti.

TEHOKKAAT JAKELUKANAVAT

Hartwall pyrkii vähentämään CO2-päästöjään tehostamalla tavarantoimitustaan. Vuonna 2016 tehostimme jakelua entisestään optimoimalla autojen täyttöasteita sekä jakelureittejä. Kaluston määrää ja soveltuvuutta tarkastelemme jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Kokonaishiilidioksidipäästöjä vähensi myös panimoiden yhteisjakelu pitkillä reiteillä.

 

Toimenpiteiden ansiosta toimitusreittimme lyhentyivät edellisvuodesta 8,58 miljoonaan kilometriin (2015: 9,19 miljoonaa kilometriä). Vuonna 2016 tuotteiden ja päällysteiden kuljetuksesta vapautui yhteensä 8,9 tonnia (2015: 9 680 tonnia) hiilidioksidia, joka on noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015.


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS PAKKAUSKEHITYKSEN YTIMESSÄ

Pakkausten ja pakkausmenetelmien kehittäminen on merkittävä tekijä Hartwallin ympäristövaikutusten vähentämisessä. Vuonna 2016 toteutimme useita pakkaussuunnitteluun keskittyviä projektia, joiden tarkoituksena oli parantaa pakkausten ympäristöystävällisyyttä. Projektit liittyivät sekä ensisijaisen (esimerkiksi pullot ja tölkit) että toissijaisen (esimerkiksi monipakkausten pahvisalkut) pakkausmateriaalin optimointiin.

Sijoitimme uuteen, tavallista 0,25 grammaa kevyempään CDL-tölkkikanteen, jonka avulla vuonna 2016 säästettiin arviolta 50 000 kilogrammaa alumiinijätteen synnyssä. Keventämällä 0,33 litran, 0,5 litran sekä 1,5 litran muovipulloja onnistuimme vähentämään PET-materiaalien kulutusta 60 000 kilogrammaa.

Lisäksi monipakkauksissa hyödynnettiin aallotettua kartonkia, joka on lähes 20 prosenttia tavallista paperia kevyempää. Aaltopahvisalkku auttoi vähentämään pakkausjätettä vuonna 2016 lähes 150 000 kilogramman verran.

 

EKOLOGISTA HANATEKNOLOGIAA

Vuonna 2016 jatkoimme vihreää hanateknologiaa hyödyntävien David-hanojen markkinointia: hanoja oli vuoden loppuun mennessä käytössä jo yli 1 200 kappaletta, ja tavoitteenamme on asentaa jälleen 150 lisää vuoden 2017 aikana. Innovatiivisen teknologiansa ansiosta David-hanat kuluttavat 60 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteinen hanateknologia ja niiden pesutarve on lähes olematon.

ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS

Pyrimme vähentämään energiankulutustamme ja suosimaan uusiutuvia energiamuotoja. Lahden tuotantolaitoksellamme on tehty pitkäjänteistä ja systemaattista työtä energiatehokkuuden kehittämiseksi tuotantoprosesseissa ja tilojen käytössä jo laitoksen avaamisesta vuodesta 2003 alkaen.

Vuoden 2016 aikana sähkönkulutusta pyrittiin Hartwall Lahdessa vähentämään muun muassa uusimalla paineilmakuivain, jolla saavutetaan energiankulutuksen vähentyminen noin 200 MWh/h prosessien ollessa käynnissä. Paineilmajärjestelmän kuivainyksikkö poistaa kosteutta paineilmasta.

Aloitimme vuonna 2014 merkittävän energiansäästöohjelman ja loisteputkilamppujen vaihtamisen viisi kertaa energiatehokkaammiksi LED-valoiksi. Jatkoimme projektia vuonna 2016. Vuoden 2016 aikana vaihdettiin noin 750 kappaletta vanhantyyppistä valaisinta LED-valaisimiin. Hartwall Lahden yhteensä
10 000 valaisimesta jo noin 4 100 on korvattu LED-valaisimilla, ja niiden kattama pinta-ala  vastaa yhteensä jo noin 10 jalkapallokenttää. Samassa yhteydessä on asennettu liiketunnistimia, jotka optimoivat valaistusta sammuttamalla ja sytyttämällä valoja automaattisesti. Ledeillä voidaan säästää, sillä ne käyttävät jopa viisi kertaa vähemmän valaistukseen kuluvasta energiasta. Jos tilan käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäisestä, säästö voi olla jopa kahdeksan-yhdeksän kertainen.

Lämpöenergian kulutus laski 47,9 megajouleen edellisvuoden 52,6 megajoulesta yhden hehtolitran tuotantoa kohden. Sähkönkulutus laski 10,91 kilowattitunnista 9,15 kilowattituntiin tuotettua hehtolitraa kohden. Sähkönkulutuksen pienenemisen eteen tehdään töitä edelleen muun muassa valaistuksessa loisteputkista LED-tekniikkaan siirtymällä. Veden käyttö laski 3,07 hehtolitrasta 2,89 hehtolitraan yhtä tuotettua hehtolitraa kohden .

CO2-PÄÄSTÖT JA TALTEENOTTO

Tuotannon osalta valtaosa Hartwallin CO2-päästöistä syntyy höyryn- ja lämmöntuotannosta. Tämä energia tuotetaan maakaasulla ja biokaasulla, joka kattaa reilut  10 prosenttia kokonaislämpöenergiasta.  Biokaasu  tuotetaan Lahden Kujalan jätteiden käsittelylaitoksella panimon vieressä.

Hartwall pystyy vaikuttamaan omaan päästömääräänsä optimoimalla käyttämänsä lämpömäärän tuotantomääriinsä. Tuotannon volyymin pienentyminen johtaa myös pienempään tuotantoprosessin lämpöhyötysuhteeseen.

Kaikki Hartwallin juomat sisältävät hiilidioksidia, josta puolet saadaan Hartwallin omasta tuotannosta ja loput ostetaan. Oma CO2-tuotanto perustuu oluen käymisprosessissa syntyvään hiilidioksidiin, joka otetaan talteen, nesteytetään, puhdistetaan ja palautetaan tuotantoprosessiin.

KIERRÄTYS

Lahden tuotantolaitoksella kierrättämättömän jätteen määrä yhtä tuotettua hehtolitraa kohti oli viime vuonna edellisvuoteen nähden jopa 79 % pienempi.

Kierrätys on Hartwallille merkittävä tekijä, johon halutaan panostaa. Kokonaisjätemäärästä 97,71 % meni kierrätykseen. Kaatopaikkajätteen suhteellinen määrä oli vuonna 2016 0,01 kg/hl (2015: 0,02 kg/hl). Kaatopaikkajätteen suhteellista määrää vähensivät muun muassa jäteaseman jätteiden keruulaitteistojen kehittäminen, kierrätyksen merkityksen korostaminen henkilöstölle sekä jäteaseman jatkuva ylläpitäminen ja tarvittaessa manuaalinen ihmisen tekemän jätteen lajittelu ennen jätejakeiden kuljettamista tiloistamme. Lisäksi yhtenä tekijänä voidaan pitää sitä, että harvoin tyhjennettäviä lietekaivoja ei ollut tarvetta tyhjentää vuoden 2016 aikana.

Tölkkien ja pullojen kierrättäminen on Suomessa erinomaisella tasolla, sillä suomalaiset palauttavat pantillisia juomapakkauksia eniten maailmassa. Esimerkiksi tölkkejä palautetaan keskimäärin 40 kappaletta joka sekunti. Vuodessa se tekee noin 1,2 miljardia palautettua tölkkiä. Vuonna2016 pantillisten juomatölkkien palautusaste oli 96 prosenttia, muovipullojen palautusaste 92 prosenttia ja kierrätyslasipullon palautusaste oli 88 prosenttia. Suomen palautuspakkaus Oy, PALPA, vastaa pantillisten juomapakkausten kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa. Hartwall on yksi vuonna 1996 perustetun yrityksen perustajajäsenistä ja omistajista sekä yhteistyökumppani PALPA:n päivittäisessä toiminnassa.
Ylijäämä hiiva ja nesteet bioetanoliksi
Hartwall Lahden panimon yhteydessä sijaitseva St1:n bioetanolin valmistuslaitos käyttää raaka-aineenaan Päijät-Hämeen Viljaklusterin toimijoiden tuotannosta syntyviä sivutuotteita. Hartwallilta bioetanolin raaka-aineeksi menevät tuotannosta yli jäävä hiiva sekä juomanvalmistuksen ylijäämänesteet.


Ihmiset toiminnan keskiössä

Sosiaalinen vastuumme kattaa paitsi koko henkilöstömme myös kuluttajat ja alihankintaverkostomme. Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja varmistamme, että johtamistaidot ovat organisaatiossamme korkealla tasolla. Kuluttajille tarjoamme laadukkaita, vastuullisia tuotteita pyrkien samalla rakentamaan vastuullista ja nautinnollista suomalaista juomakulttuuria. Pidämme aktiivisesti yhteyttä kuluttajiin ja kuluttajapalvelumme on nykyisin tavoitettavissa myös Facebookissa, mikä on korostanut kuluttajapalvelun aktiivista ja läpinäkyvää roolia.

 

JOHTAMISEN JA JOHTAMISTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Henkilöstöjohtamisen fokusalueita vuonna 2016 olivat organisaation kehittäminen, perehdyttäminen sekä kokonaispalkitsemisen ja suoritusjohtamisen kehittäminen esimiestyön kautta. Vuoden 2016 aikana kehitimme perehdytysmateriaaleja sekä toteutimme henkilöstötutkimuksen. Lisäksi toinen myynnin ammattitutkintoon tähtäävä koulutus alkoi vuonna 2016. Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden fokusalueita olivat kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistäminen yhteistyössä HR- ja turvallisuusorganisaation sekä esimiesten kanssa.

Hartwallin tärkeimpiä työhyvinvoinnin osa-alueita on esimiestyön kehittäminen. Kaikille toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille tehdään vuosittain henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, joiden painopiste on työssäoppimisessa.

Hartwallilla toteutettiin vuonna 2016 laaja henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn avulla saadaan konkreettista tietoa siitä, mitkä asiat ovat työyhteisössämme hyvin ja mitä asioita tulee vielä kehittää. Hartwallin henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 76 %  yhtiötasolla, ja se  kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Vastausprosentti oli erinomainen kaupallisissa toiminnoissa (95 %) sekä hallinnossa (96 %). Henkilöstökyselyn tulosten perusteella hartwallilaiset kokevat, että työtehtävät ovat vaihtelevia ja kiinnostavia, ja että omasta työstä saa palautetta. Työyhteisö auttaa ja tukee. Hartwallilaiset ovat ylpeitä työskennellessään Hartwallilla ja tarjoavat laadukasta palvelua asiakkaille. Kyselyn perusteella valtaosa vastanneista haluaa työskennellä Hartwallin palveluksessa myös tulevaisuudessa. Kehitettävää on muun muassa onnistumisten esilletuomisessa sekä toimintojen välisessä yhteistyössä.

Henkilöstötutkimuksen perusteella Hartwallin johtoryhmä valitsi neljä yritystason kehitysaluetta, joita edistämme koko talon tasolla sekä tiimeissä. Näiden osa-alueiden kehittämiseen panostetaan siten, että kunkin osa-alueen edistymistä edistää johtoryhmän jäsenen vetämä eri toimintojen henkilöistä koostettava tiimi. Talotason fokusalueet ovat: 1) Osaamisen kehittämisen suunnitelmat, 2) Tunnustus ja palkitseminen, 3) Yhteistyö ja 4) Johtamiskulttuuri. Tämän lisäksi Hartwallilla laadittiin tiimi- ja osastokohtaisia toimenpidesuunnitelmia vuodelle 2017. Esimiesten vastuulla on seurata aktiivisesti toimenpiteiden edistymistä tiimipalaverien yhteydessä.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Vuonna 2015 järjestimme ja toteutimme useita koulutuksia eri puolilla organisaatiota. Koulutimme henkilöstöämme esimerkiksi asiakastyöhön sekä tehtäväkohtaisiin taitoihin liittyvissä asioissa. Tarjolla oli myös laaja kattaus turvallisuusaiheisia koulutuksia.

Käynnistimme vuonna 2014  myynnin ammattitutkintoon tähtäävän  1,5 vuoden kestoisen Asiakaslähtöinen ote myyntityössä -koulutusohjelman, joka  jatkui vuonna 2016. Myynnin ammattitutkinnon aloitti  17 henkilöä kauppa- ja ravintolakanavasta ja tutkinto päättyy toukokuussa 2017. Koulutuksen tavoitteena on lisätä erityisesti kenttämyynnin sekä myynnin tuen myynnillisiä valmiuksia, myynti- ja neuvottelutaitoja sekä kokonaisvaltaista kaupallista myyntiosaamista.

Hartwallilla suoritusjohtaminen on johtamisen avainprosessi, jonka tavoitteena on, että jokainen tietää ja ymmärtää oman tehtävänsä ja roolinsa yrityksen tavoitteiden ja strategian saavuttamisessa. Suoritusjohtamisessa haastavat tavoitteet asetetaan yhdessä, suorituksia mitataan tasapainoisesti, hyvät suoritukset palkitaan ja yksilöitä sekä tiimejä ohjataan kehittämään osaamista järjestelmällisesti. Vuonna 2014 uudistettiin työntekijöiden suoritusjohtamisprosessia, mikä näkyi myös vuonna 2016 työntekijöiden arjessa. Vaikka työtehtävistä, osaamisesta ja tavoitteista on keskusteltu aiemminkin, uudistetulla toimintatavalla varmistetaan, että kaikkien henkilöiden säännöllinen osallistuminen kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla. Keskustelut edesauttavat myös yhteisten tavoitteiden kommunikointia ja sitoutumista. Jokaisesta työntekijästä tehdään arviointi, joka vaikuttaa osaltaan henkilökohtaiseen tuntipalkkaan. Henkilöstön keskuudessa arviointi ja se, millä osa-alueella on vielä parannettavaa ja mikä osa-alue on jo hyvällä tasolla, on herättänyt suurta kiinnostusta. Uudistettu suoritusjohtamisprosessi näkyy myös aiempaa laaja-alaisemmin toimivana työnkiertona Lahden tuotantolaitoksessa.

 

TYÖTURVALLISUUS

Hartwall panostaa vahvasti työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen eri toiminnoissa. Työterveyden ja
-turvallisuuden osalta keskityttiin työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Hartwallilla työturvallisuusasioiden kehittäminen nähdään pitkänä prosessina. Pääasiallisena tavoitteenamme on, että työturvallisuus on osa kaikkea tekemistämme. Tätä vahvistetaan määrittelemällä vuonna 2017 jokaiselle esimiehelle kehityskeskustelun yhteydessä vähintään yksi tavoite, joka edistää turvallisuutta omassa tiimissä tai osastolla.

Turvallisuus- ja terveysasioiden aktiivisista kehittämistoimenpiteistä huolimatta tapaturmataajuus ja sairauspoissaoloprosentti nousivat edellisvuodesta vuoden 2016 aikana, mutta olemme edelleen 3,5  sairauspoissaoloprosentillamme teollisuuden keskiarvoa huomattavasti alemmalla tasolla. Hartwallilla sattui vuoden 2016 aikana 15 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (2015: 13,7).Koska emme päässeet vuonna 2016 lyhyen aikavälin tapaturmataajuuden vähentämistavoitteeseemme, toistamme sen vuonna 2017 eli tavoitteena on edelleenvähentää tapaturmataajuutta ja -vakavuutta vuoden aikana vähintään 10 % vuoteen 2014 nähden. Päämääränä on nolla tapaturmaa.

Työmatkojen ja vapaa-ajan turvallisuutta kehitämme viestintäkampanjoin ja henkilöstölle tietoa jakamalla. Tuotannossa jatkamme turvatuokioita (DuPont STOP-auditointi) edistääksemme turvallisuuskulttuuria ja lisätäksemme turvallisuustietoutta. Lisäksi parannamme työsuojelun yhteistoimintaa osallistamalla alueiden työsuojelun yhteistoimintahenkilöt työturvallisuuden kehittämiseen alueillaan. Vuoden 2016 aikana on järjestetty työturvallisuuskoulutuksia ja tehty erilaisia riskienarviointeja ja työturvallisuushavaintoja.

Vuonna 2016 auditoitiin Hartwallin tuotanto- ja toimitusketjussa toimintajärjestelmä, joka koostuu ISO- ja FSCC -sertifioiduista osa-aluista sekä uudelleensertifioitiin sen osa-alue, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä OHSAS18001-järjestelmä. Hartwallin toimintajärjestelmään kuuluvat sertifioidut järjestelmät ISO 9001 (toiminnan ja tuotteiden laatu), ISO 14001 (ympäristö), FSCC 22000 (tuoteturvallisuus) sekä OHSAS 18001 (työterveys ja -turvallisuus). Hartwall jatkaa pitkäjänteistä työtään ollakseen Suomen vastuullisin panimo.

TYÖHYVINVOINTI

Hartwall on turvallinen työpaikka, joka tarjoaa kattavaa tukea työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseksi myös laajojen ja räätälöityjen työterveyspalveluiden kautta. Vuonna 2016 tehtiin yhteistyössä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa työpaikkaselvitykset myyntikentälle ja esimiehille. Työpaikkaselvityksien keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa myyntikentän ja kaikkien Hartwallilla toimivien esimiesten psykososiaalista kuormittumista ja suunnitella sitä edistäviä toimenpiteitä. Työpaikkaselvityksien vastauksia ja toimenpidesuunnitelmia käsiteltiin työterveyspsykologin kanssa osastoilla. Työpaikkaselvitykset myös tukivat edellä mainittuja esimiestyön kehittämistoimia.

Hartwall on ollut kokonaan savuton työpaikka 1.4.2015 alkaen. Muutos savuttomaksi Hartwalliksi eteni suunnitelmien mukaan ja sitä on ylläpidetty vuoden 2016 aikana. Tupakkatuotteiden käyttö on sallittua kaikilla toimipaikoilla ainoastaan käyttämiemme kiinteistöjen alueiden ulkopuolella ja omalla ajalla.

 

TUEMME VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

Vastuullisen kuluttamisen tukeminen näkyy Hartwallilla palvelun tärkeytenä sekä laadun korostamisena määrän sijaan. Rakentaaksemme osaltamme vastuullista juomakulttuuria olemme mukana Panimoliiton kohtuullisesti.fi-sivuston kehitystyössä ja kaikista pakkaamistamme alkoholituotteista löytyy kohtuullisesti.fi-logo. Sivustolta kuluttajat löytävät tietoa vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja kohtuullisuuden eduista. Olemme sitoutuneet myös yhteisiin mainonnan ja markkinoinnin sääntöihin.

Hyvinvointitrendien vaikutus näkyy

Jo pitkään vallalla olleet hyvinvointitrendit vaikuttavat vahvasti myös juoma-alalla. Suomessa ei enää suosita paljon sokeria sisältäviä tuotteita, ja juomien käyttömotiivit ovat laajentuneet perinteisestä janonsammuttamisesta funktionaalisempiin tarpeisiin.

Hartwall toi markkinoille jo viime vuosikymmenen lopussa Novelle Plus -vedet, joihin on lisätty hyvinvoinnin kannalta tärkeitä vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita. Osa vesistä on kevyesti makeutettuja, mutta niissä on vähemmän sokeria kuin virvoitusjuomissa. Tarjolla on myös makeuttamattomia vaihtoehtoja, joihin Hartwall keskittyy jatkossa enemmän. Hartwall toi Novelle Plus -tuoteperheeseen vuonna 2016 Novelle Plus Kromi+Sinkki -juoman, joka tukee aineenvaihduntaa. Yksi kurkun ja mintun makuinen puolen litran pullo kattaa päivän kromin ja sinkin tarpeesta 40 prosenttia. Hartwall lanseerasi vuonna 2016 myös Novelle Plus Mocktail -konseptin, joka tarjoa kuluttajille houkuttelevan ja nautinnollisen juoman alkoholittomana versiona. Alkoholittomat mocktail-juomasekoitukset ovat saaneet suuren suosion erilaisissa tapahtumissa, kuten Flow-ja Sideways-festivaaleilla sekä Linnan juhlien jatkoilla.

Vuonna 2016 lanseerattiin myös Suomen ensimmäinen vitaminoitu virvoitusjuoma. Hartwall Jaffa Plus C sisältää 100 prosenttia päivittäisestä C-vitamiinin saantisuosituksesta ja 30 prosenttia vähemmän sokeria kuin virvoitusjuomat sisältävät keskimäärin – ilman korvaavia makeutusaineita. Hartwall Jaffa Plus C-juoma on saatavilla mandariinin ja veriappelsiinin makuisena, ja sen maku tulee aidoista hedelmistä.

 

Makuelämyksiä pienillä prosenteilla

Suomalaisten juomatavat ovat tutkimusten valossa muuttuneet vuosien aikana. Makuelämyksiä kaivataan myös tilanteissa, joissa ei haluta tai voida nauttia alkoholia. Kiinnostuksen matala-alkoholisiin tuotteisiin ennustetaankin kasvavan jopa 10−15 prosentin vuosivauhtia. Alkoholijuomia valmistavana yrityksenä olemme sitoutuneet tukemaan vastuullista kuluttamista ja haluamme samalla vastata kulutustottumusten muutoksiin.

Vuonna 2016 jatkoimme työtä matala-alkoholillisten tuotteiden parissa. Hartwallilla onkin markkinoiden kattavin matala-alkoholillisten juomien valikoima, ja sen myynti on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Suomalaisten suosion ovat saaneet kotimainen alkoholiton olut Lapin Kulta Arctic malt 0,0 %, sekä aidon lonkeron miedompi versio Hartwall Original long drink 2,6 %. Vuonna 2016 matala-alkoholillisten valikoimaan lisättiin Gin-grapefruit 2,6 % ja Vodka-lime 2,6 %. Lonkerot saivat hyvän vastaanoton kuluttajilta.

Vuonna 2016 valikoima täydentyi Happy Joe Dry Apple 0,0 % Alcohol Free® -siiderijuomalla, joka on kuivan omenan makuinen alkoholiton vaihtoehto. Alkoholiton siideri löysi nopeasti tiensä suomalaisten nautiskeluhetkiin.

Oluessa laatu korvaa määrän

Olutkulttuurin kehittyessä ja monipuolistuessa craft-oluiden kysyntä ja tarjonta kasvavat vauhdilla. Myös Suomessa kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia etsimään uusia erilaisia makuelämyksiä ja yhdistelemään oluita ruokiin. Hartwall vastasi kysyntään muun muassa tuomalla markkinoille Polar Monkeys –erikoisolutsarjan. Nämä oluet on tehty suurella sydämellä, intohimolla ja ylpeydellä. Myös pitkäaikainen pienpanimoyhteistyö jatkui menestyksekkäästi.

Vuoden 2016 aikana Hartwall perehdytti 18 ravintolaa Heineken Star Serve -tarjoilurituaaliin ja 29 ravintolaa Lapin Kulta Pohjantähti -tarjoilurituaaliin. Tarjoilurituaalilla viitataan laadukkaan hanaoluen erityiseen tarjoilutapaan, mikä ohjaa kulutusta laadukkaaseen nautiskeluun. Rituaalilla varmistetaan, että olueen liittyvä käsittely, hygienia ja tarjoilu hoidetaan asiaankuuluvalla tavalla. Jatkamme koulutusohjelmaa vuonna 2017 neljän uuden kouluttajan voimin. Tavoitteenamme on pitää vuonna 2017 115 koulutusta sisältäen kertauskurssit aiemmin koulutetuille. Lisäksi lanseerasimme jo 2012 ravintoloihin ympäristöystävälliset David-hanat, jotka ohjaavat kulutusta laatuun määrän sijaan. Hanoja on käytössä tällä hetkellä yli 1 200.

Vuoden 2016 aikana valmisteltiin uuden erikoisolutpanimon perustamista Hartwall Lahden panimon yhteyteen. Mittava investointi tuo joustavuutta tuotantoon ja rikastuttaa Hartwallin monipuolista olutvalikoimaa. Investoinnin myötä Hartwall vastaa kuluttajien toiveisiin entistä paremmin ja saa oluenvalmistukseen uudenlaista notkeutta: panimossa kehitetään uutta ennakkoluulottomasti, valmistetaan monipuolisesti erikokoisia tuote-eriä ja erilaisia oluttyylejä sekä tehdään yhteistyötä myös kansainvälisten panimomestareiden kanssa.


Caset vastuullisuudesta

Case: Energiansäästöprojekti

lahti_lapin_kulta_linja_ja_pyora_5

Oikeanlainen valaistus näkyy energiankulutuksessa

Hartwall edisti edellisenä vuonna aloitettua energiansäästöohjelmaa määrätietoisesti. Muun muassa korvaamalla vanhentunutta valaistusta led-valoilla on säästetty merkittäviä määriä energiaa.

Vuonna 2014 aloitettu kaksivuotinen energiansäästöohjelma tuotti konkreettisia tuloksia toimitiloissamme. 3300 valaisinta on tällä hetkellä korvattu led-valoilla, ja niiden kattama pinta-ala on yhteensä 64 000 neliömetriä. Tämä vastaa noin 9–10 jalkapallokenttää. Ledeillä voidaan säästää,  sillä ne käyttävät jopa viisi kertaa vähemmän valaistukseen kuluvasta energiasta. Ja jos tilan käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäisestä, säästö voi olla jopa kahdeksan-yhdeksän kertainen.

Toimitiloissamme on valtavasti potentiaalia energiasäästöille, sillä monessa tapauksessa riittävä valaistus on välttämätöntä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Esimerkiksi Lahden panimomme on yksi Suomen suurimmista kiinteistöistä sen pinta-alan vastatessa noin 5–6 eduskuntataloa. Tällaisissa tiloissa valot saattavat olla vuosittain päällä 5 000–6 000 tuntia. Alueilla, joissa jatkuva valaistus ei ole niin tärkeää käytetään liiketunnistimia valaistuksen optimoimiseksi.

Case: Festivaaliyhteistyö

hartwall_point_sideways_-novelle

Vastuullista juomakulttuuria festivaalikesässä

Hartwallin tavoitteena on, että vastuullinen juomakulttuuri korostuu suomalaisilla musiikkifestivaaleilla. Yhteistyökumppanuuteen helsinkiläisen Flow-festivaalin kanssa kuului sekä elämyksellisiä tiloja että alkoholitonta juomatarjontaa yhdessä hyvän ruoan kanssa.

Hartwallin brändi ja tuotteet näkyvät vuosittain useilla suomalaisilla kesäfestivaaleilla, sillä festivaalit tarjoavat hyvän mahdollisuuden tavoittaa kerralla suuren määrän nuoria aikuisia. Vastuullisen juomakulttuurin edistämisellä on keskeinen rooli näissä kumppanuuksissa, ja pyrimme siihen tarjoamalla sekä elämyksellisempiä anniskelualueita että vaihtoehtoja alkoholijuomille.

Flow-festivaaleilla saatiin nauttia Novellen ruokapisteestä, jonka lisäksi Lapin Kulta toimi tapahtuman pääsponsorina. Novellen mukanaolo Helsingin keskeisiin vetonauloihin kuuluvassa tapahtumassa keräsi runsaasti kiitosta ja korosti Hartwallille tärkeää näkökulmaa: ruoan ja juoman liittoa.

Vuonna 2016 jatkoimme  hyväksi koetulla linjalla. Olimme yksi yhteistyökumppaneista Flow-festivaalin uudella Lapin Kulta Red Arenalla. Panostimme parhaimmillaan 15 000 ihmistä palvelevan teltan elämyksellisyyteen kahdella valoinstallaatiobaarilla. Lisäksi Flow-yleisö sai nauttia Novelle Plus mocktail-baarista. Erilaisia mielentiloja varten suunnitellut alkoholittomat cocktailit ovat tarjolla festivaalikansalle myös Helsingin Sideways-festivaalilla sekä H2Ö-festivaalilla Turussa.

 

Case: Suodatusjärjestelmä

070

Uusittu oluen suodatuslaitteisto tuo monia etuja

Hartwallin Lahden panimo otti vuoden 2015 loppupuolella käyttöön uuden oluen suodatusjärjestelmän. Membraani-suodatuspatruunoihin siirtymisestä seurasi useita ympäristöön, laatuun ja tehokkuuteen liittyviä etuja verrattuna aikaisemmin käytössä olleeseen piimaasuodatukseen.

Hartwall Lahden päivitetyn, modernin membraani-tekniikan avulla oluen suodatusprosessista tulee energia- ja kustannustehokkaampi: veden käyttö vähenee, tuotehävikki on pienempi ja jätekustannukset minimoituvat. Tämän lisäksi uuden järjestelmän käytettävyys on parempi, siitä saatava lopputuote on tasalaatuisempi ja mikrobiologinen puhtauden hallinta paranee.

Membraani-tekniikka parantaa merkittävästi tuotannon kokonaistehokkuutta ja turvallisuutta, sillä aikaisemmin käytetystä piimaasuodatuksesta syntyi runsaasti käsittelyä vaativaa jätettä ja siihen liittyi lisäksi väärin käytettynä terveysriskejä. Kehittyneen tekniikan myötä täytämme myös valmistamiemme lisenssioluiden, Heinekenin ja Fostersin, vaatimukset entistä paremmin.

 

Case:Kuluttajatutkimukset

tuotekehitys_-heidi_riitta

Suomalaiset tuotekehityksemme suunnannäyttäjinä

Erityisesti terveellisyys ja kotimaisuus kiinnostavat kuluttajiamme jatkuvasti enemmän, tämä nousee selkeästi esiin erilaisissa kuluttajatutkimuksissa. Hyödynnämme kuluttajaymmärrystä ja tutkimustietoa uusien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla täyttävät kuluttajien ja asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset.

Pyrimme tekemään tuotteita, joita suomalaiset kuluttajat kaipaavat ja arvostavat, ja siksi heillä on keskeinen rooli tuotekehitys- ja innovaatiotyössämme. Keskustelua kuluttajien kanssa käydään Hartwallin kattavissa kuluttajatutkimuksissa, joissa hyvinvointi sekä terveys nousevat toistuvasti aiheina esiin. Tutkimuksista saatua ymmärrystä tehostetaan ottamalla kuluttajat mukaan tuotekehitysprosessiin.

Kuluttajatutkimusten ja tuotekehitysyhteistyön pohjalta on syntynyt esimerkiksi makutesteissäkin mainiosti pärjännyt alkoholiton vaalea Lapin Kulta® Arctic Malt -olut, jolla vastataan kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen alkoholittomia juomia kohtaan. Lisäksi vuoden 2016 alussa Hartwall Jaffa®-tuoteperhe kasvoi Hartwall Jaffa Plus C:llä, joka sisältää vastustuskykyä ylläpitävää ja virkistävää C-vitamiinia. Tuote vastaa kuluttajien toiveeseen keveydestä, sillä se sisältää 30 % vähemmän sokeria kuin hedelmävirvoitusjuomat keskimäärin.


Nauti vastuullisesti

Kohtuukäyttö lähtee yksilön omasta vastuusta. Omien toimintatapojen tiedostamiseen ja pohtimiseen kannattaa käyttää hetki. Panimotalona pyrimme ohjaamaan kulutusta laatuun määrän sijaan ja vaikuttamaan myönteisen ja kohtuullisen juomakulttuurin kehittymiseen. Vastuullinen juomakulttuuri koostuu yhteisistä asenteista ja toimintatavoista, mutta on myös yksilökohtainen valinta.

Vastuullisen kuluttamisen hyvä motto on laatua määrän sijaan. Lue vastuullisesta mietojen alkoholituotteiden nauttimisesta lisää: kohtuullisesti.fi


Panimoliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenenä Hartwall kantaa yhteiskuntavastuun niin sosiaalisten kysymysten kohdalla kuin ympäristöasioissakin. Panimoteollisuus on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteeseen ja vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto pyrkii yhteistyössä ei toimijoiden kanssa vaikuttamaan juomakulttuurin kehittymiseen vastuulliseen suuntaan. Liitto on muun muassa toteuttanut laajan ja tutkitusti vaikuttaneen Kännissä olet ääliö -kampanjan.

www.panimoliitto.fi